dr hab. Piotr Tworek

1 Maja 47
Bud. kontakt on line; pok. online
40-287 Katowice

Konsultacje:

Lp. DATA  godz. pok.
1 02.03.2021 12:00-13:30 online
2 07.03.2021 13:30-15:00 online
3 09.03.2021 11:00-12:30 online
4 16.03.2021 11:00-12:30 online
5 23.03.2021 11:00-12:30 online
6 30.03.2021 11:00-12:30 online
7 08.04.2021 13:40-15:10 online
8 13.04.2021 11:00-12:30 online
9 22.04.2021 13:40-15:10 online 
10 27.04.2021 11:00-12:30 online
11 06.05.2021 13:40-15:10 online
12 11.05.2021 11:00-12:30 online
13 18.05.2021 13:40-15:10 online
14 25.05.2021 14:40-16:10 online
15 01.06.202111:00-12:30 online
16 08.06.2021 11:00-12:30 online
1715.06.202113:40-15:10online

Uwaga: Pierwsze konsultacje dla studentów w semestrze letnim odbędą się w podanym poniżej terminie (godzinach):

 

    23.02.2021

11:50-13:20

online

Uwaga: Uprzejmie podaję informację na temat konsultacji w czerwcu i lipcu br. (poniżej).  

Lp.

DATA 

godz.

pok.

1

22.06.2021

11:30-13:00

online

2

29.06.2021

11:30-13:00

online

3

06.07.2021

11:30-13:00

online

4

13.07.2021

11:30-13:00

online

Uwaga: Uprzejmie podaję informację na temat konsultacji online we wrześniu br. (poniżej).  

Lp.

DATA 

godz.

pok.

1

07.09.2021

11:30-13:00

online

2

17.09.2021

15:30-17:00

online

3

24.09.2021

13:30-15:00

online

4

28.09.2021

11:30-13:00

online

Uwaga: Każdorazowo uprzejmie proszę zainteresowane osoby konsultacjami, aby dzień przed, sprawdziły czy termin konsultacji (lub godziny) nie uległ zmianie. Poza oficjalnymi terminami konsultacji jestem dla studentów dostępny non stop, tj. po uprzednim skontaktowaniu się drogą e-mail. Dodatkowo jestem dostępny non stop pod komunikatorem Skype, tj. zainteresowane osoby proszę o uprzedni kontakt drogą e-mail w celu dokładnego ustalenia terminu i godziny komunikacji poprzez Skype, czy z użyciem narzędzi i funkcji G Suite (Classroom, Meet, Dysk).

Uwaga: W dniu 16.03.2021 r. konsultacje online zostają odwołane, z uwagi na mój stan zdrowia oraz pobyt na zwolnieniu lekarskim L-4.

Uwaga: Uprzejmie podaję informację na temat ustalonych terminów seminariów dyplomowych dla studentów 3-ciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne (poniżej).  

Lp.

DATA 

godz.

pok.

1

30.03.2021

12:40-14:10

online

2

08.04.2021

12:00-13:30

online

3

27.04.2021

12:40-14:10

online

4

06.05.2021

12:40-13:25

online

Uwaga: Do końca semestru letniego zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie e-learningu (Classroom, Meet, Chat) zgodnie z planami zajęć. Studentów proszę o akceptację zaproszeń do udziału w zajęciach. Poniżej podaję kod dostępu do materiałów dydaktycznych dostępnych w aplikacji Google Classroom - studia stacjonarne (kierunek GiZP, 3 rok): Seminaria dyplomowe: asbortg

Uwaga: Uprzejmie podaję terminy egzaminów on-line w zimowej (poprawkowej) sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach wybranych kierunków studiów:

1. Egzamin ustny w usłudze Google Meet – przedmiot: Metodyka zarządzania ryzykiem (kierunek: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, studia stacjonarne 1-szego stopnia, rok II), data to: 02.03.2021 r. (wtorek) w godz. 12:30-12:50.

2. Egzamin ustny w usłudze Google Meet – przedmiot: Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem (kierunek: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, studia stacjonarne 1-szego stopnia, rok III), data to: 02.03.2021 r. (wtorek) w godz. 12:50-13:20.

3. Egzamin ustny w usłudze Google Meet – przedmiot: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse, studia niestacjonarne 2-go stopnia, rok I), data to: 07.03.2021 r. (niedziela) w godz. 13:00-13:30.

4. Egzamin ustny w usłudze Google Meet – przedmiot: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw (kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse, studia stacjonarne 2-go stopnia, rok I), data to: 02.03.2021 r. (wtorek) w godz. 12:00-12:30.

W trakcie egzaminów proszę mieć włączone kamery.

Uwaga: Studenci, którzy chcą uzyskać zaliczenia poprawkowe lub zdać zaległe zaliczenia (ewentualnie zdać różnice programowe) z wymienionych wyżej przedmiotów są proszeni o kontakt drogą e-mail do dnia 02.03.2021 r., w celu umówienia się na konkretną godzinę przesłania linku do zaliczenia online. Warunkiem przystąpienia do egzaminów poprawkowych jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Ryzyko projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Pośrednictwo na rynku nieruchomości
 • Polityka inwestycyjna
 • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Analiza ekonomiczna
 • Modele inwestycyjne
 • Strategie inwestowania
 • Decyzje inwestycyjne
 • Podstawy inwestowania
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych
 • Organizacja i zarządzanie w sektorze pozarządowym
 • Wybór kierunków inwestowania w przedsiębiorstwie
 • Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem
 • Ekonomika procesu inwestycyjnego
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Metodyka zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja i analiza ryzyka w organizacjach  
 • Komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie ryzykiem w budownictwie
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Zajmowane stanowiska

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inwestycji na Wydziale Ekonomii UE Katowice (2001-2002)
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń UE Katowice (2003-2014)
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii UE Katowice (2015-2020)
 • Kierownik studiów podyplomowych: "Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne" (2016-2017)
 • Opiekun Koła Naukowego "Makler" na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń UE Katowice (2009-2017)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Inwestycji UE Katowice (2008-2012)
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice (2010-2015)
 • Członek Komitetu Okręgowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. "Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy" organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku szkolnym 2015/2016 roku (Katowice) dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego.
 • Członek Komitetu Okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Państwo a gospodarka” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku 2016/2017 roku (Katowice) dla uczniów szkół średnich z województwa śląskiego.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Dorobek badawczy:
Ekonomista, specjalista w zakresie finansów i inwestycji, wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Autor, współautor i redaktor ośmiu monografii naukowych oraz wielu artykułów z zakresu zarządzania ryzykiem w finansach, ekonomii i zarządzaniu. W badaniach naukowych szczególnie zainteresowana tematem zarządzania ryzykiem w sektorze komercyjnym i publicznym oraz organizacjach trzeciego sektora, a także problematyką ekonomiki i zarządzania w budownictwie.

Dorobek dydaktyczny:

W kilkunastoletniej pracy dydaktycznej prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria w zakresie finansów i inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania ryzykiem w sektorze komercyjnym i publicznym.

Dorobek praktyczny:
 
Działalność ekspercka na zlecenie praktyki gospodarczej (w Polsce i za granicą).

Publikacje

Ważniejsze publikacje są dostępne pod indywidualnym numerem ORCID:

ORCID ID: https:///orcid.org/0000-0002-2881-2902

Pozostałe publikacje dostępne są na platformach naukowych:

Researchgate

Google Scholar

Zainteresowania

Historia

Dodatkowe

Tematyka seminariów (prac) dyplomowych i magisterskich:

 1. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych
 2. Funkcja kierownicza (Risk Manager i Public Risk Manager) – menedżer ds. zarządzania ryzykiem
 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych
 4. Analiza ekonomiczna-finansowa w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych
 5. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych
 6. Inwestycje kapitałowe sektora biznesowego oraz inwestycje sektora publicznego i społecznego
 7. Finansowanie działalności organizacji non-profit i przedsiębiorstw komercyjnych
 8. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych (rachunek opłacalności inwestowania) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 9. Rynek pieniężny i kapitałowy, w tym funkcjonowanie giełd papierów wartościowych oraz giełd towarowych
 10. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym, w tym zastosowanie analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej oraz modele inwestycyjne
 11. Zarządzanie projektami (Project Management) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 12. Finanse samorządowe (finansowanie, budżetowanie, inwestowanie)
 13. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym, mieszkaniowym i społecznym
 14. Inwestowanie na rynku nieruchomości publicznych i komercyjnych oraz bankowość hipoteczna
 15. Każdy ciekawy temat zaproponowany przez studentów mieszczący się w moich zainteresowaniach naukowo-badawczych!