Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE

Bogucicka 3a
40-228 Katowice
meet.google.com/dfo-oedv-kog
Budynek: B; pok. 404

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się stacjonarnie (pok. 404B) w terminach zamieszczonych poniżej z wyjątkiem dat oznaczonych jako "online". W tych terminach konsultacje odbywają się pod linkiem meet.google.com/dfo-oedv-kog

W przypadku woli skorzystania z formy zdalnej w terminach konsultacji stacjonarnych proszę o wcześniejsze umówienie się mailowo.

Proszę o bieżące sprawdzanie terminów konsultacji, bowiem mogą one ulec zmianie.

 

Office hours take place according to the schedule below in the campus, room 404B, except for the dates marked "online". The link for online meeting:  meet.google.com/dfo-oedv-kog

If you would like to consult me online during my office hours held in the campus, please send an email before. 

Please check the office hours dates on an ongoing basis, as they may change.

 

Semestr letni/ Summer semester  2023/24

19.02.   8:15-9:45

1.03.     8:45-10:15 (online)

6.03.     8:15-9:45 (online)

11.03.   11:30-13:00

17-23.03 delegacja służbowa / business trip

25.03.   11:30-13:00

4.04      11:30-13:00

7-13.04 delegacja służbowa / business trip

15.04    11:30-13:00

23.04    8:15-9:45 (online)

29.04    11:30-13:00

7.05      8:15-9:45 (online)

13.05    11:30-13:00

22.05    9:30-11:00 (online)

29.05    14:00-15:30 (online)

4.06      8:15-9:45 (online)

10.06    8:15-9:45 (online)

Sesja egzaminacyjna Czerwiec 2024 / Exam session June 2024

17.06.  10:30-12:00 (online)

24.06   8:00-9:30 (online)

 

Zajmowane stanowiska

 • profesor uczelni (Katedra Inwestycji)
 • kuratorka kierunku Rachunkowość i Podatki (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • przewodnicząca Zespółu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni (kadencja 2020-2024) 
 • członek Rady ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • członek Zespołu do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse
 • członek senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020-2024

Dydaktyka / Teaching

Studia licencjackie:

 • Methods of Financial Market Analysis; studia stacjonarne, III rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Capital Budgeting; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Financial Investments; studia stacjonarne, II rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Fundamentals of Economics; studia stacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach;  studia niestacjonarne, III rok, przedmiot  specjalnościowy;

Studia magisterskie:

 • Green Finance and Investments; studia stacjonarne, I rok, przedmiot specjalnościowy;
 • Green Investments - Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; studia stacjonarne i niestacjonarne, II rok, przedmiot swobodnego wyboru;
 • Decyzje inwestycyjne; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;
 • Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych; studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, przedmiot kierunkowy;

Studia podyplomowe:

 • Podstawy ekonomii;
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA

Studia doktoranckie:

 • Ekonomia finansowa

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • inwestycje rzeczowe i finansowe – ocena efektywności,
 • analiza kosztów-korzyści,
 • wycena dóbr pozarynkowych,
 • inwestycje społecznie odpowiedzialne,
 • kryteria normatywne w ocenie efektywności i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Życiorys naukowy: CV (english)

ORCID

ResearchGate

Google scholar

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., Metodyczne dylematy oceny inwestowania w elektromobilność, w: Współczesne Wyzwania Gospodarowania Nieruchomościami, B. Marona, M. Głuszak (Red.), Difin, Warszawa 2022, s. 143-168.
 2. Foltyn-Zarychta, M. (2021). Future-Generation Perception: Equal or Not Equal? Long-Term Individual Discount Rates for Poland. Energies, 14(24), 8218. https://doi.org/10.3390/en14248218
 3. Foltyn-Zarychta, M.; Buła, R.; Pera, K. Discounting for Energy Transition Policies—Estimation of the Social Discount Rate for Poland. Energies 2021, 14, 741. https://doi.org/10.3390/en14030741      
 4. Foltyn-Zarychta M., Zerbe R. O., 2019: The Economics of CSR: the role of citizen-consumer mix in the social responsible investing, In: La Responsabilità Sociale D’Impresa Tra Diritto Societario E Diritto Internazionale, ed. by M. Castellaneta, F. Vessia, Università Degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Giurisprudenza Pubblicazioni, Serie VI, n. 175, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, pp. 81-114
 5. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Duże projekty infrastrukturalne - wybrane aspekty oceny efektywności oraz związki z polityką. W: Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania, pod red. nauk. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Krzysztofa Szczepaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 55-68
 6. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Tomecki M., 2019: Współczesne uwarunkowania finansowania infrastruktury zrównoważonej z perspektywy Unii Europejskiej i wybranych instytucji międzynarodowych, W: Granice rynku nieruchomości. Wyzwania i praktyka, red. nauk. Piotr Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 34-48
 7. Foltyn-Zarychta M., 2019, The gains and losses puzzle in discounting for long-term investments. Reinterpreting Ramsey approach for intergenerational perspective, In Linsley P., Shrives P., Wieczorek-Kosmala M. (eds)  Multiple Perspectives in Risk and Risk Management. Springer, Cham, (pp. 243-260)
 8. Foltyn-Zarychta M., 2018, Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, ss. 346, ISBN 978-83-812-8938-2
 9. Foltyn-Zarychta M. 2018, Discounting for intergenerational investments. Individual discount rate for close and remote beneficiaries. „Management Issues – Problemy Zarządzania”, Nr 2(74), p-ISSN: 1644-9584, DOI 10.7172/1644-9584.74.5, s. 96-115
 10. Doś A., Foltyn-Zarychta M. 2018, Socially Responsible Investment and Fiduciary Duties of Mutual Funds, W: Corporate Governance in Banking and Investor Protection. From Theory to Practice, Belén Díaz Díaz, Samuel O. Idowu, Philip Molyneux (red.), Springer International Publishing, p-ISBN: 978-3-319-70006-9, e-ISBN: 978-3-319-70007-6, DOI 10.1007/978-3-319-70007-6_15, s. 305-320
 11. Foltyn-Zarychta M. 2018, Environmental protection, long term investment decisions and ethics, W: Grani mezvuzovskogo naucnogo vzaimodejstvia. Trendy razvitia mezdunarodnyh ekonomiceskih issledovanij. Materialy nacionalnojnaucno-prakticeskoj konferenciis mezdunarodnym ucastiem (Rostov-na-Donu, 29 marta 2018 g.), International Scientific Interactions: Trends of the Devemolment of International Economic Research. Materials of the National Scientific and Practical Conferences with International Participation. Rostow-on-Don, March 29, 2018, Donskoj Gosudarstvennyj Tehniceskij Universitet, Rostow na Donu, ISBN: 978-5-7890-1525-4, s. 189-197
 12. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Socially Responsible Investment Market Size in Poland. The Content Analysis, W: New Trends in Finance and Accounting. Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting, D. Prochazka (red.), Springer International Publishing, Seria: Springer Proceedings in Business and Economics p-ISBN: 978-3-319-49558-3, e-ISBN: 978-3-319-49559-0, ISSN 2198-7246, DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_60, s. 653-663
 13. Doś A., Foltyn-Zarychta M., 2017, Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Przegląd wybranych badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 478, „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: edukacja, etyka, innowacje. Finanse”, p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2017.478.1, s. 113-121
 14. Foltyn-Zarychta M. 2017, Założenia utylitaryzmu w ocenie efektywności inwestycji międzypokoleniowych, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, Nr 92/93, p-ISSN: 1230-0292, s. 126-137
 15. Foltyn-Zarychta M., 2016, Uncertainty perception in evaluation of long term investments, W: Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference: 5th - 6th September 2016, Ostrava, Czech Republic: Proceedings Part III,  M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3994-3, s. 208-216
 16. Pera K., Buła R., Celej M., Foltyn-Zarychta M., Mitrenga D. 2016, Modele inwestycyjne. zbiór przykładów i zadań, C.H. Beck, Warszawa, 196 s., p-ISBN: 978-83-255-8237-1, e-ISBN: 978-83-255-8238-8
 17. Foltyn-Zarychta M., 2015, Evaluating efficiency of intergenerational infrastructure investments - methodological issues of appraisal methods application, W: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Part I. Proceedings from 10th International Conference. 7th - 8th September 2015, M. Culik (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 987-80-248-3865-6, s. 263-267
 18. Foltyn-Zarychta M. 2014, Discounting in intergenerational investment appraisal – survey results, “Business and Economic Horizons”, Vol. 10, Nr 1, e-ISSN 1804-5006, p-ISSN 1804-1205, DOI: dx.doi.org/10.15208/beh.2014.2, s. 10-17
 19. Foltyn-Zarychta M. 2014, Koncepcja zmniejszającej się w czasie stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji publicznych o oddziaływaniach długoterminowych, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 330, „Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko”, L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), p-ISSN: 1899-3192, s. 89-98
 20. Foltyn-Zarychta M. 2014, Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, nr 4, vol. 12, p-ISSN: 2084-5189, s. 121-134
 21. Foltyn-Zarychta M. 2014, Perspektywa międzygeneracyjna w rodzinnych przedsiębiorstwach: motywy podejmowania inwestycji i ocena efektywności, „Studia Ekonomiczne”, Nr 204, „Inwestycje i nieruchomości –   wybrane zagadnienia”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 47-58
 22. Foltyn-Zarychta M. 2013, Dobra prywatne a dobra publiczne w międzypokoleniowych decyzjach inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 760, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” Nr 59, „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji”, D. Zarzecki (red.), p-ISSN: 1640-6818, p-ISSN 1733-2842, s. 491-500
 23. Foltyn-Zarychta M. 2013, The perception of intergenerational time frame by owners of small enterprises in Silesian voivodeship - survey results, „Studia Ekonomiczne”, Nr 155, „Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe”, K. Marcinek (red.), p-ISSN: 2083-8611, s. 375-388
 24. Foltyn-Zarychta M., 2013, Consequences for public goods valuation in the light of Cost-Benefit Analysis efficiency criteria, W: Financial Management of Firms And Financial Institutions. 9th International Scientific Conference Proceedings : 9th - 10th September 2013 Ostrava, Czech Republic, M. Čulík (red.), VŠB-TU of Ostrava, p-ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN 2336-162X, s. 162-171
 25. Foltyn-Zarychta M. 2013, Próba zastosowania analizy kosztów-korzyści do oceny efektywności inwestycji w ochronę wód w Polsce, W: Tendencje w ekonomii i finansach. konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice, p-ISBN: 978-83-7875-114-4, s. 338-349

 

Pełna lista publikacji publikacji znajduje się w systemie EXPERTUS Biblioteki Głównej UE

 

Dodatkowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • Działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i publicznych
 • Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych
 • Finansowanie inwestycji komercyjnych i publicznych.
 • Inwestycje na rynku finansowym, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne – ocena efektywności i uwarunkowania
 • Wycena przedsiębiorstw

Zajmowane stanowiska

 • profesor uczelni (Katedra Inwestycji)
 • kuratorka kierunku Rachunkowość i Podatki (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • przewodnicząca Zespółu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni (kadencja 2020-2024) 
 • członek Rady ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2019/20, kadencja 2020-2024)
 • członek Zespołu do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse
 • członek senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020-2024
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca