Zdjęcie Stanisław  Barczak

dr Stanisław Barczak

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 308
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się poprzez Google Meet.

Spotkanie na konsultacjach na Google Meet wymaga wysłania e-maila

na adres: stanislaw.barczak@uekat.pl

w celu uzyskania indywidualnego kodu do spotkania.

Konsultacje w semestrze zimowym:

STUDIA STACJONARNE:

czwartki, godz.: 13.30-15.00

STUDIA NIESTACJONARNE:

21.11.2021, godz.16:15 -17:00

05.12.2021, godz.13:30-14:15

29.01.2022, godz.13:30-14:15

 

Office hours for students: Thursdays 13.30 - 15.00

Meetings will be held at Google Meet after earlier e-mail from a student

(on-line contact: stanislaw.barczak@uekat.pl).

The link to the meeting will be sent directly to an interested student.