Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab.Aleksander Witosz

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 414
40-228Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2023/2024

stacjonarnie - czwartek 1 luty, 10:45-11:45, 413 E
online - wtorek, 6 luty, 15:00-16:00

Proszę o zgłaszanie się pod adres: aleksander.witosz@uekat.pl

Meet: meet.google.com/bkt-dcpg-fsc

Classroom konsultacyjny: classroom.google.com/c/MTc5MDA5NTkwMzIz

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2023/24:
  - Niewypłacalność przedsiębiorstwa (Fr)

  - Prawo cywilne - część ogólna (PwZ)

  - Prawo z elementami prawa własności intelektualnej (L oraz Fr)

  - Prawo i własność intelektualna (E)

  - Prawo spółek (PwZ)

  - Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (Fr)

  - Seminarium magisterskie (Fr)

   

Zajmowane stanowiska

 • Członek Senatu i Kolegium Elektorów
 • Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 • Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach)

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo spółek
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Publikacje

Wydawnictwa zwarte:

 • Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008, wydawnictwo Lexis-Nexis, ss. 283
 • Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Zasady naczelne, Warszawa 2009, wydawnictwo Lexis-Nexis, ss. 246
 • Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny, współautorstwo z R. Adamus, A. Witosz, Warszawa 2009, wydawnictwo Lexis-Nexis, ss. 102
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (red. A. Witosz), wyd. 3, Warszawa 2010, wydawnictwo Lexis-Nexis, [komentarz do przepisów o upadłości konsumenckiej - współautorstwo z R. Adamus, A. Witosz, s. 808-864]
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (redakcja A. Witosz i A.J. Witosz), wyd. 4, Warszawa 2012, wydawnictwo Lexis-Nexis, [komentarz do przepisów o upadłości konsumenckiej - współautorstwo z R. Adamus, A. Witosz, s. 935-991 oraz komentarz do przepisów o układzie - współautorstwo z A. Witosz, s. 561-651]
 • Spółka komandytowo-akcyjna bez odpowiedzialnych wspólników [w:] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej (red. A. Witosz), Katowice 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Oficyna Wydawnicza WW, s. 214-237
 • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Warszawa 2013, wydawnictwo Lexis-Nexis, ss. 433 (rozprawa habilitacyjna)
 • Wykonywanie praw z akcji własnych w świetle Drugiej Dyrektywy [w:] Wpływ europeizacji na instytucje prawa handlowego (red. J. Kruczalak-Jankowska), Warszawa 2013, wydawnictwo Lexis-Nexis, s. 245-256
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz (redakcja A. Witosz i A.J. Witosz), wyd. 5, Warszawa 2014, wydawnictwo Lexis-Nexis, [komentarz do przepisów o upadłości konsumenckiej - współautorstwo z R. Adamus, A. Witosz, s. 989-1046 oraz komentarz do przepisów o układzie - współautorstwo z A. Witosz, s. 587-695]
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów, podręcznik akademicki (redakcja A. Witosz i A.J. Witosz), Warszawa 2015, wydawnictwo Wolters Kluwer
 • Kontrola podatkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jako przykład ograniczenia zasady swobody umów [w:] Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną (red. E. Janik), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 – współautorstwo z D. Szczygieł, s. 11-25
 • Wierzyciel w upadłości konsumenckiej [w:] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką (red. J. Olszewski), wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7784-1; 978-83-255-7785-8, s. 113-124
 • Układ częściowy w Prawie restrukturyzacyjnym, praca zbiorowa (redakcja A.J. Witosz, E. Janik) „Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej aspekt prawny i ekonomiczny” (s. 41-54), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, ss. 150, ISBN 978-83-7875-280-6
 • Prawa i obowiązki konsumenta w zarządzaniu własnym majątkiem w toku postępowania upadłościowego (w:) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego (red. B. Gnela, K. Michałowska), Warszawa 2015, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-255-7855-8; 978-83-255-7856-5, s. 261-269
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (w:) System Prawa Handlowego, t. 6 (red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz), Warszawa 2016, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-255-8490-0, ss. 117, w tym ss. 17 wspólnie z A. Witoszem, [rozdział 12 – Przyjęcie układu i jego skutki, s. 439-508; rozdział 20 – Pojęcia ogólne i zasady prawa upadłościowego, s. 615-642 (rozdział 20.3, s. 624-631, współautorstwo z A. Witosz); rozdział 31 – Układ w upadłości, s. 1121-1130; rozdział 33 – Pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych, s.1187-1192, współautorstwo z A. Witosz; rozdział 34 – Postępowanie upadłościowe po śmierci dłużnika, s. 1193-1200, współautorstwo z A. Witosz, rozdział 39 – Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, s. 1275-1300]
 • Charakter prawny układu (w:) Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0 (red. A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele), Warszawa 2016, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-255-8592-1; 978-83-255-8593-8, s. 3-11
 • Trwałość stosunku pracy a Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowane Prawo upadłościowe (w:) Kapitał – praca – człowiek. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły (redakcja A.J. Witosz), Warszawa 2016, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-255-8617-1; 978-83-255-8618-8, s. 191-199
 • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (redakcja A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz), Warszawa 2016, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-313-3, [komentarz do przepisów ogólnych 1-10, s. 17-49; komentarz do art. 23-24 (wspólnie z A. Witosz), s. 73-85; komentarz do przepisów o zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli 104-139, s. 274-353; komentarz do przepisów o układzie 150-188, s. 416-537; komentarz do przepisów karnych i przejściowych 399-455, s. 911-920
 • System prawa prywatnego (red. Z. Radwański), Tom 17b: Prawo spółek kapitałowych (red. S. Sołtysiński), wyd.2, Warszawa 2016, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-255-8716-1, współautorstwo z A. Witosz rozdziału XIX Łączenie się spółek, s. 1063-1160
 • Meritum prawa spółek (red. A. Kidyba), wyd.5, Warszawa 2016, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8697-5, rozdziały VII.9 Restrukturyzacja spółki komandytowo-akcyjnej (s.826-835) i VIII.8 Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s. 1294-1312) – samodzielne autorstwo oraz rozdziały VII.10 Upadłość spółki komandytowo-akcyjnej (s. 835-848) i VIII.9 Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s. 1312-1341) – współautorstwo z P. Pogonowski
 • Prawo upadłościowe. Komentarz (redakcja A.J. Witosz), praca zbiorowa, Warszawa 2017, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8107-420-9, rozdziały: Dział I Przepisy wstępne (art. 1-4, s. 39-55), Dział II Podmiotowy zakres stosowania ustawy (art. 5-9b, s. 56-76), Dział III Podstawy ogłoszenia upadłości (art. 10-13, s. 77-105), Dział II Wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 20-35, s. 109-151), Dział VII Przygotowana likwidacja (art. 56a-56h, s. 212-238), Oddział 2 Zgromadzenie wierzycieli (art. 191-200, s. 539-562), Oddział 3 Rada wierzycieli (art. 201-213, s. 563-611), Tytuł Va Układ w upadłości (art. 266a-266f, s. 717-731), Tytuł IX Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki (art. 369-372, s. 867-892), Tytuł X Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373-377, s. 893-912), Tytuł I Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika (art. 418-425, s. 993-1001), Tytuł V Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 4911-49123, s. 1122-1208), Część piąta Przepisy karne (art. 522-523, s. 1210-1214), Część szósta Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 536-546, s. 1215-1220)
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. A. Kidyba), Tom 1, praca zbiorowa, Warszawa 2017, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8107-239-7, rozdziały: Dział II Spółki osobowe (art. 8-101, s. 135-162), rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58-66, s. 476-528), rozdział 5 Likwidacja (art. 67-85, s. 529-591), rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 86-94, s. 591-630), rozdział 2 Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki (art. 95-97, s. 630-655), rozdział 3 Rozwiązanie spółki (art. 98-101, s. 655-670), rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 103-1061, s. 685-721, art. 109-110, s. 731-739), rozdział 2 Stosunek do osób trzecich (art. 114-116, s. 756-766, art. 119, s. 781-783), rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120-124, s. 783-804), Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna (art. 136, teza 7, art. 137, tezy 16-20, s. 832, 836-838)
 • O równości, lojalności i uczciwości wspólników spółek osobowych [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania (red. J. Frąckowiak), Warszawa 2018, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 475-491 (ss. 17), ISBN 978-83-8124-552-4, ISSN 1897-4392
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. A. Kidyba), Tom 2, praca zbiorowa, Warszawa 2018, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-378-0, rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270-290, s. 783-905) 
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. A. Kidyba), Tom 4, praca zbiorowa, Warszawa 2018, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-747-4, rozdziały w Dziale I Łączenie się spółek: rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 491-497, s. 17-54), rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498-516, s. 54-113), rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 5161-51619, s. 113-155), rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517-527, s. 155-194), w Dziale III Przekształcenia spółek: rozdział 1 Przepisy ogólne (art. 551-570, s. 269-361), rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571-574, s. 361-374), rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575-576, s. 374-380), rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577-580, s. 380-393), rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581-584, s. 394-415), w Tytule V Przepisy karne (art. 586-587, s. 492-506)
 • Zarządzenie likwidowaną spółką osobową – wnioski de lege ferenda [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISBN 978-83-62921-24-9 (s. 1291-1300)
 • Redakcja (razem z M. Kuźnikiem) pracy zbiorowej „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”, Warszawa 2018, wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-812-8902-3, ss. 310
 • Likwidatorzy sądowi [w:] Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały (red. A. Olejniczak, T. Sójka), Poznań 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-232-3366-4 (s. 697-708)
 • Łączenie, podział, przekształcenia spółek, wyd. 4, w: Biblioteka Prawa Spółek (red. A. Kidyba) [współautorstwo z A. Witosz]
 • Grupy układowe- wybrane uwagi [w:] Prawo handlowe między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce (red. P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba), Warszawa 2019, wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8158-746-4 (s. 387-394)
 • The role of share capital in the contemporary company [w:] Dyskusje wokół kapitału wczoraj i dziś (red. G. Musiał), Katowice 2019, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,ISBN 978-83-7875-570-8 (s. 192-202)
 • Meritum prawa spółek, t. I (red. A. Kidyba), wyd. 6, Warszawa 2020, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8160-995-1, rozdział VII.9 Restrukturyzacja spółki komandytowo-akcyjnej (s. 904-914); rozdział VII.10 Upadłość spółki komandytowo-akcyjnej (s. 914-926) 
 • Meritum prawa spółek, t. I (red. A. Kidyba), wyd. 6, Warszawa 2020, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8160-995-1, rozdział VIII.8 Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s. 1453-1470); rozdział VIII.9 Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s. 1471-1499)
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (w:) System Prawa Handlowego, t. 6 (red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz), wyd. 2, Warszawa 2020, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-8128-960-3, rozdział 12 – Przyjęcie układu i jego skutki, s. 489-564; rozdział 19 – Pojęcia ogólne i zasady prawa upadłościowego, s. 657-686 (rozdział 19.3, s. 666-673, współautorstwo z A. Witosz); rozdział 30 – Układ w upadłości, s. 1221-11232; rozdział 32 – Pojęcie i rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych, s. 1293-1298, współautorstwo z A. Witosz; rozdział 33 – Postępowanie upadłościowe po śmierci dłużnika, s. 1299-1306, współautorstwo z A. Witosz, rozdział 38 – Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, s. 1389-1430
 • System prawa prywatnego (red. Z. Radwański), Tom 21: Prawo spółdzielcze (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2020, wydawnictwo CH Beck, ISBN 978-83-8198-023-4, rozdział IX – Przekształcenia organizacyjne spółdzielni – łączenie się spółdzielni, podział spółdzielni, s. 347-384

 Wydawnictwa ciągłe:

 • Niewłaściwa firma w spółkach komandytowej i komandytowo-akcyjnej, „Radca Prawny” 2006/6, s. 66-73
 • Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych (roszczenia regresowe), „Prawo Spółek” 2006/12, s. 8-16
 • Niewłaściwa reprezentacja spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej, „Radca Prawny” 2007/1, s. 50-57
 • Komandytariusz (akcjonariusz) jako nowy komplementariusz, „Radca Prawny” 2008/3, s. 76-88
 • Odpowiedzialność z tytułu zawarcia umowy spółki osobowej z przedsiębiorcą, „Rejent” 2008/5, s. 112-134
 • Wpływ upadłości spółki osobowej na subsydiarną odpowiedzialność jej wspólników, „Prawo Spółek” 2009/1, s. 11-20
 • Wpływ podziału lub połączenia wspólnika(ów) spółki osobowej na członkostwo w tej spółce, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009/1, s. 23-32
 • Wpis w rejestrze, a odpowiedzialność wspólników spółek osobowych, „Prawo Spółek” 2009/7-8, s. 13-22
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2008r. (III CZP 124/08), „Przegląd Sądowy” 10/2009, s. 130-141
 • Subsydiarność w prawie polskim. Uwagi na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008r. (III CZP 72/08), „Prawo Spółek” 11/2009, s. 15-25
 • Likwidacja własna masy upadłości przez konsumenta, „Monitor Prawniczy” 19/2009, s. 1074-1080
 • Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej, „Monitor Prawniczy” 10/2010, s. 584-592
 • Przekształcenie spółki jawnej na żądanie spadkobierców zmarłego wspólnika, „Przegląd Prawa Handlowego” 9/2010, s. 24-31
 • Łączenie się z udziałem spółek osobowych, a odpowiedzialność ich wspólników, „Studia ekonomiczne” nr 67 (2011): Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, s. 147-162
 • Data pewna w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 10/2011, s. 22-27
 • Charakter prawny połączenia przez przejęcie wielu spółek, „Studia Ekonomiczne” nr 86 (2012): Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, s. 43-59
 • O potrzebie zmian w prawie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/9, s. 49-52
 • Jednoosobowa spółka osobowa, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/11, s. 17-21
 • Jednoosobowa spółka osobowa, cz. II, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/12, s. 19-25
 • Skutki prawne upadłości wspólnika spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/2, s. 8-12
 • Skuteczność wyłączenia prawa reprezentacji na gruncie spółek osobowych, „Monitor Prawa Handlowego” 2014/1, s. 14-19
 • Z problematyki reprezentacji łącznej w spółkach osobowych, „Studia Ekonomiczne” nr 200 (2014): Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, s. 19-32
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/2, s. 24-32 
 • Odsetki za opóźnienie w upadłości układowej po uchwale Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013 r. (III CZP 96/12), „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015/3, s. 39-53
 • Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/9, s. 22-26
 • Powołanie prokurenta jednocześnie z utworzeniem spółki osobowej, „Studia Ekonomiczne” 240, Współczesne finanse 2015 (2), ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5611, s. 22-33
 • Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika, „Europa regionum” tom XXIX, Problematyka prawna usług (red. D. Ambrożuk, K. Wesołowski), Szczecin 2016, ISSN 1428-278X, s. 309-323
 • Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, „Przegląd prawa handlowego” 2017/9, s. 37-46
 • Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym, „Studia Ekonomiczne” 329, Współczesne finanse 2017 (9), ISSN 2083-8611, 2449-5611, s. 7-19
 • Układ a kwestia przedawnienia, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 10 (4/2017), s. 61-67
 • Prosta spółka akcyjna formą organizacyjno-prawną innowacyjnego przedsiębiorstwa?, „Studia Ekonomiczne” 362 (2018), ISSN 2083-8611, s. 159-175
 • Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 17 (3/2019), s. 23-29

Dodatkowe

"Członek - założyciel Forum Prawa Insolwencyjnego" forumeu.eu

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca