Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Radosław Pacud, Prof. UE

Profesor Uczelni
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 415
40-228Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

wtorek - w godzinach 15:00 - 16:30

Konsultacje odbywają się online za pośrednictwem e-maila: radoslaw.pacud@ue.katowice.pl

W przypadku potrzeby rozmowy, po wcześniejszym jej zgłoszeniu za pomocą e-maila, indywidualnie zostanie przesłany link do spotkania.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Ubezpieczenia
 • Kierunki i metody badań w ubezpieczeniach
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Zajmowane stanowiska

 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych
 • Arbiter przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego
 • Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu)
 • Promotor prac doktorskich
 • Opiekun specjalizacji ubezpieczeniowych

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia rynkowe
 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

Publikacje

Rok 2020

 • R.Pacud: System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna, CH Beck, Warszawa 2020, ss. 625., Rozdział VI - Stosunki prawne ubezpieczeń społecznych, s.262-361, Rozdział VII - Rodzajowe stosunki prawne ubezpieczeń społecznych, s.361-408.

Rok 2019

 • Radosław Pacud - Cost of pensions to be borne in solidarity (principle of social insurance solidarity), Social Insurance. Theory and Practice 2/2019, ISSN 1731-0725, s.29-45.
 • R.Pacud (red), Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin 2019, ss.272. - redakcja naukowa, w tym opracowanie koncepcji pracy zbiorowej, wstęp i zakończenie, spis treści i bibliografia.
  Autor w zakresie:
  - Wprowadzenie s. 11-16
  - Rozdział 1 - Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego jako przedmiot badań - s.17-35,
  - Rozdział 5 - Zobowiązania ubezpieczeniowe oraz ich pokrycie w ubezpieczeniu społecznym, s.99-120,
  - Rozdział 9 - Baza ekonomiczna niewydolnego systemu ubezpieczeń społecznych, s.165-193,
  - Rozdział 11 - Państwo i prawo w kształtowaniu bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych, s.209-242,
  - Zakończenie - s.242-254,
  - Bibliografia - s.255-270.
 • R.Pacud, Kapitał w ubezpieczeniach społecznych, red. G.Musiał, w: Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s.203-220.
 • R.Pacud, Perspektywa finansowania ubezpieczeń społecznych z kapitałów gospodarki cyfrowej, w: Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s.221-242.
 • R.Pacud, Płaca i środki pieniężne płatnika przeznaczane na składki ubezpieczeń społecznych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne 2019, nr 9, s.2-9.
 • R.Pacud, Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych, Przegląd Prawa i Administracji 2019, Acta Universitatis Wratislavientis, ISSN: 0137 1134, s.90-105.
 • R.Pacud, Wyzwania w zakresie finansowania ubezpieczenia społecznego, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2019, 2019/8, s.25-39.

Rok 2018

 • R.Pacud, Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych po dniu 25 maja 2019, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 375 · 2018 Informatyka i Ekonometria 14.
 • R.Pacud, Powszechne ubezpieczenie społeczne w okresie międzywojennym w: Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 1922-2017 (red. W.Koczur), Wydawnictwo ZUS, Warszawa-Chorzów 2018, s.9-27.
 • R.Pacud, Mechanizmy redukujące poziom świadczeń zwrotnych w umowach ubezpieczenia. Analiza prawno-ekonomiczna, w: Studia Oeconomica Posnaniensia 2018 vol. 6 no.7, s. 22-44.
 • R.Pacud, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (I UK 295/16), OSP 2018 nr 6-7 
 • R.Pacud, Przedmiot prawa ubezpieczeń społecznych, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XVI/3, Opole 2018, s.21-25.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca