dr Anna Kuzior

Prodziekan Kolegium Studiów
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 218
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

 Aż do odwołania konsultacje i seminaria odbywają się w formie online

w okresie od 20 czerwca do 22 lipca konsultacje odbędą się w następujących terminach:

Poniedziałki - 20 czerwca, 4 lipca, 11 lipca, 19 lipca w godz. 15.00- 16.00 .

 Od 23 lipca do 4 września – przerwa wakacyjna ,

Osoby zainteresowane spotkaniem w aplikacji Google Meet proszę o kontakt na adres anna.kuzior@uekat.pl. Mail musi być wysłany z domeny uekat.

 

Office hours in summer semester 2021/22 (online) 

Mondays - June 20, July 4,11,19 -  15:00- 16:00

July 23 - September 4 - holiday break 

To receive Google Meet code please send an email to  anna.kuzior@uekat.pl l (use your uekat email address only).  

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Rachunkowość,
  • Rachunkowość finansowa,
  • Rachunkowość podatkowa,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  • Financial Accounting,
  • International Financial Reporting Standards,
  • International Accounting Studies, 

Zajmowane stanowiska

  • Prodziekan w Szkole Studiów Pierwszego i Drugiego stopnia
  • Członek Rady Programowej dla kierunku Finanse i rachunkowość 

Publikacje

 

Monografie (wybrane)

1.    Zmiany regulacji międzynarodowych w zakresie sprawozdawczości umów leasingowych i ich wpływ na ocenę sytuacji finansowej korzystającego - studium przypadku [W;] Finanse w działalności gospodarczej - teoria i praktyka , Red. nauk. Wasilewski M,  Mądra-Sawicka M. Wydawnictwo SGGW, 2019.

2.    Podstawy prawne i wymogi formalne związane z wykorzystaniem wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym [W;] Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF (pozostali autorzy: Maćkowiak E., Poniatowska L., Rówińska M.), CeDeWu, Warszawa 2019.

3.     Zakres i zasady szacowania rezerw na zobowiązania [W:] Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF (pozostali autorzy: Maćkowiak E., Poniatowska L., Rówińska M.), Warszawa 2019.

4.  Działalność firm leasingowych [W:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Red. Nita B. , Hasik W.,  Wolters Kluwer 2019.

5.  Rachunkowość leasingu u leasingobiorcy [W:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Red. B. Nita , W. Hasik ,  Wolters Kluwer,  2019.

6.  Transakcje leasingowe w ujęciu MSSF 16 [W:[ Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Red. H. Buk, CeDeWu, Warszawa 2018.

7.  Polityka rachunkowości jednostek stosujących ustawę o rachunkowości [W:] Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych (pozostali autorzy Lucyna Poniatowska, Aneta Wszelaki),  CeDeWu Warszawa, 2018.

8.  Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych stosujących MSSF [W:] Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych (pozostali autorzy Lucyna Poniatowska, Aneta Wszelaki),  CeDeWu Warszawa, 2018.

 

Podręczniki

1.  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem  MSSF, praca zbiorowa pod redakcją J. Pfaffa  PWE 2017,2020 współautor (4 rozdziały).

2.  Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, praca zbiorowa pod redakcją A. Kuzior,  M. Rówińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2018, 2019, 2020 –  redaktor, współautor ( autor 2 rozdziałów, współautor 3 rozdziałów).

3.  Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017, 2020 (pozostali autorzy: J. Pfaff, M. Rówińska – Kral),

4.  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2019 (pozostali autorzy: I. Kumor, L. Poniatowska, M. Rówińska).

5.  Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017 (pozostali autorzy: I. Kumor, K. Tkocz-Wolny) (2 rozdziały).

6.  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Cz. 1.Red. H. Buk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, współautor (1 rozdział).

7.  Rachunek wyników. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012 (pozostali autorzy: I. Emerling, K. Tkocz-Wolny) (2 rozdziały).

8.  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem  MSSF, praca zbiorowa pod redakcją
Z. Messnera i J. Pfaffa  PWE 2011, współautor (3 rozdziały).

9.  Podstawy rachunkowości. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008, współautor Małgorzata Rówińska.

10.         Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń, praca zbiorowa pod redakcją A. Kuzior,  M. Rówińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2007,  2010, 2014–  redaktor, współautor (3 rozdziały).

11.         Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem  MSSF, praca zbiorowa pod redakcją
Z. Messnera, PWE 2007) , współautor (3 rozdziały).

12.         Rachunek kosztów. Zbiór ćwiczeń,  praca zbiorowa pod redakcja A. Kostur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007- współautor.

13.         Rachunkowość finansowa. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2006, współautor Małgorzata Rówińska.

14.         Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod redakcja Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,  Katowice 2004, 2006,2010   – współautor (2 rozdziały).

 

 

Dodatkowe