Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Zbigniew Spyra, prof. UE

Profesor UE
Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 226a
40-226Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024

środa godz. 17.00-18.30

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Proszę o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci spotkania zbigniew.spyra@uekat.pl celem wysłania linku do Google Meet. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w innym terminie i w innej formie - proszę o kontakt drogą mailową zbigniew.spyra@uekat.pl.

Zajmowane stanowiska

 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Meritum
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (kadencja 2020-2024)
 • Członek Zespołu ds. Równości Płci

Realizowane projekty naukowo - badawcze

 • Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach zintegrowanej Europy (2011- 2012) – członek zespołu badawczego
 • Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw (2013-2015) - członek zespołu badawczego
 • Technologie mobilne w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw (2016-2018) - członek zespołu badawczego
 • Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i instytucji (2019-2021) - kierownik projektu badawczego
 • Społeczna odpowiedzialność mediów społecznościowych oraz wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikowaniu działań organizacji z zakresu społecznej odpowiedzialności (2022-2024) – kierownik projektu badawczego

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing w handlu
 • Marketing w turystyce
 • Relacje międzyorganizacyjne

Publikacje (wybrane)

 • Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej - wybrane aspekty, red. nauk. A. Bajdak, Z. Spyra, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2023.
 • Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (SI) w procesie komunikacji marketingowej a społeczna odpowiedzialność organizacji, [W:] Marketing. Koncepcje i doświadczenia, praca zbiorowa pod redakcją H. Mruka i A. Sawickiego Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2023, s. 75-101, (współautor M. Pyjas).
 • Uwarunkowania wykorzystania potencjału mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [W:] Marketing. Koncepcje i doświadczenia, praca zbiorowa pod red. H. Mruka i A. Sawickiego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 81-105.
 • Filary strategii komunikacji marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych, [W:] Wybrane problemy zarządzania, red. A. Sawicki, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 129-152.
 • Experiential marketing and building brand communication strategies in social media, "Marketing i Rynek" 2019, nr 10, s. 22-30.
 • Menedżerowie i konsumenci wobec narzędzi marketingu mobilnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, t. 20, z. 6/2 s. 139-152, (współautorzy A. Bajdak, U. Janeczek).
 • Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 • "Kod genetyczny" współczesnej komunikacji marketingowej marek własnych detalistów, "Handel Wewnętrzny" 2018, nr 6 (377), t. 2, s. 358-370.
 • Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych" 2018, nr 1(27) s. 57-80, (współautor O. Witczak).
 • Aplikacje mobilne na rynku turystycznym w opinii pokolenia Y, [W:] Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, red. nauk. B. Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 37-52.
 • Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych" 2017, nr 4 (26), s. 135-160.
 • Koncepcja CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów, "Marketing i Rynek" 2017, nr 12, CD s. 137-148.
 • Specyfika komunikacji marketingowej marek własnych detalistów, Handel Wewnętrzny w Polsce 2012-2017, Warszawa 2017 s. 247-266.
 • Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. naukowa J. Gołuchowski, Z. Spyra, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2008.

Dodatkowe

 • dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3