Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. zw. dr hab.Jerzy Gołuchowski

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
pok. 200a
40-226Katowice

Konsultacje:

Semestr letni 2023/2024 - wtorek w godz. 16.00-17.30
Konsultacje odbywają się w trybie online: konsultacje_jg
Studia niestacjonarne: konsultacje mogą być realizowane w soboty po zajęciach.
Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: jerzy.goluchowski@uekat.pl

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Zarządzanie wiedzą i komunikacją (II, stopień, studia doktoranckie)
 • Wprowadzenie do studiowania informatyki
 • Wprowadzenie do inżynierii wiedzy
 • Technologie semantyczne

Zajmowane stanowiska

 • Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
 • Kierownik Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji
 • Przewodniczący Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Zarządzanie wiedzą i komunikacją
 • Inżynieria wiedzy
 • Inteligentna analiza danych tekstowych (Business - Intelligence)
 • Analityka nowych mediów

Publikacje

Monografie:

 1. J. Liebowitz, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski (eds.): Intuition, Trust and Analytics., Wyd. CRC Press Taylor&Franicis Group, 2018.
 2. J. Gołuchowski, Z. Spyra  (red.): Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa 2014.
 3. J.Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak (red.) : (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, , CeDeWu, Warszawa 2014.
 4. J. Gołuchowski, Smolarek M. (red).: Semantyczne modelowanie organizacji, Difin S.A., Warszawa 2014.
 5. J. Gołuchowski (red).: Inżynieria wiedzy 2. Podręcznik dla studentów II stopnia, Difin S.A., Warszawa 2012.
 6. J. Gołuchowski (red).: Wprowadzenie do inżynierii wiedzy. Podręcznik dla studentów I stopnia, Difin S.A., Warszawa 2011.
 7. J. Gołuchowski, Filipczyk B., Jabłońska M.: eCommmerce Applications Designs, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 8. J. Gołuchowski, Filipczyk B. (red).: Tworzenie aplikacji internetowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 9. J. Gołuchowski, Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007 (wydanie II), Katowice 2005 (wydanie I).
 10. J. Gołuchowski: Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. Filipczyk B., J Gołuchowski, J Paliszkiewicz, A Janas: Success and failure in improvement of knowledge delivery to customers using chatbot—result of a case study in a Polish SME. W; J. Liebowitz (ed.): Successes and Failures of Knowledge Management, Elselvier, Amsterdam  2016
 2. Gołuchowski J., Paliszkiewicz J., Koohang A., Trust-based Knowledge Management Model, in: Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, red. E. Skrzypek, UMCS,Lublin 2014.
 3. Gołuchowski J., Konieczna D., Losa-Jonczyk A., Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu, w: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, UMCS , Lublin 2014.
 4. Gołuchowski J., Losa-Jonczyk A., Konieczna D., Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego, w: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J.Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 5. Gołuchowski J., Losa-Jonczyk A., Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności polskich mediów, w: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 6. Gołuchowski J., Knapik B.: Automation of semantic annotations on the example of Ontea system, w: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 133, red. M. Nycz, M.L. Owoc, , Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. Gołuchowski J., Knapik B.: Semantyczny opis dokumentów w systemie CR – analiza przypadku, w: Komputerowe systemy zarządzania. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. J. Kisielnickiego, Uniwersytet Warszawski 2010.
 8. Gołuchowski J.: Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym, w: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 9. Gołuchowski J., Smolarek M., Filipczyk B.: Wykorzystanie ontologii w modelowaniu i zarządzaniu kompetencjami, w: Informatyka dla przyszłości, red.  J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 10. Gołuchowski J., Billewicz A., Filipczyk G., Kempa A., Staś T.: Internetowa gra decyzyjna „E-Music Business Game” w kształtowaniu umiejętności menedżerskich, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’ 07, red. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 11. Gołuchowski J.: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 12. Gołuchowski J.: Korzyści z wykorzystania nauczania elektronicznego w podwyższaniu kompetencji środowisk wiejskich – wioska internetowa, w: Wioska internetowa. Kształcenie na odległość na terenach wiejskich, ETC Grop., Sosnowiec 2008.
 13. Gołuchowski J., Filipczyk G.: Kształcenie informatyków w Akademii Ekonomicznej w Katowicach –propozycje zmian, w: Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania, praca zbiorowa pod red. Żabińskiego L. i Smyczka S. przy współudziale Koniorczyk G., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 14. Gołuchowski J., Filipczyk B., Ontologie w systemach zarządzania wiedzą nowej generacji, w: Informatyka w globalnym świecie, red. Kisielnicki J., Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2006.
 15. Gołuchowski J., Filipczyk B., Perspektywy wykorzystania ontologii w procesie przetwarzania języka naturalnego systemach zarządzania wiedzą, w: Systemy wspomagania organizacji SWO’2006, red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Katowice 2006.
 16. Gołuchowski J., Smolarek M.: Kierunki wykorzystania technologii informatycznych systemach zarządzania kompetencjami, w: Systemy wspomagania organizacji SWO’2006,  red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Katowice 2006.
 17. Gołuchowski J., Kania K.: Hurtownie danych o procesach jako źródło wiedzy w systemach Business Process Inteligence, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t.4, red. L. Drelichowski, 2005.
 18. Gołuchowski J., Filipczyk B.: Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie e-learningu realizowane w Katedrze Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach – bariery, dokonania, perspektywy, w: Rozwój edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski i M. Zając, Warszawa 2005.
 19. Gołuchowski J., Kania K.: System wspomagania prognozowania z ograniczeniami kalendarzowymi, w: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzania wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1064, red. nauk. M. Nycz, M.L. Owoc, Wrocław 2005.
 20. Gołuchowski J., Ziemba E.: Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowników na przykładzie rozwiązań TRIMAR, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.

 

Artykuły:

 1. Alex Koohang, Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Goluchowski:"The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance: A research model", Industrial Management & Data Systems, (2017, Vol. 117 Issue: 3, pp.521-537, doi.org/10.1108/IMDS-02-2016-0072
 2. A. Koohang, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, J. Horn Nord: Active Learning for Knowledge Construction in E-learning: A Replication Study, Journal of Computer Information Systems, 56 (3), 2016, pp. 238-243.
 3. Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Goluchowski, Alex Koohang: Leadership, Trust and Knowledge Management in Relation To Organizational Performance: Advancing a Framework w: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015
 4. Gołuchowski J., Paliszkiewicz J., Koohang A., J. Horn Nord: Management trust, organizational trust, and organizational performance: advancing and measuring a theoretical model, in: "Management and Production Engineering Review", Volume 5, nr 1, March 2014, www.review.univtech.eu.
 5. Gołuchowski J., A. Losa-Jonczyk, Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, (Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka).
 6. Gołuchowski J., Mullins R., Duan Y., Hamblin D., Burrell Ph., Jin H., Ziemba E., Billewicz A.: A Web Based Inteligent Training System for SMEs, „Electric Journal of Elearning”, 5/1,2007.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3