dr Karina Cicha

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

CZWARTKI godz. 8:00-9:30 na platformie Meet po wcześniejszym kontakcie mailowym 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Projektowanie informacji
– Wprowadzenie do komunikacji wizualnej
– Trendy we współczesnych sztukach wizualnych
– Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
– Krytyka filmowa
– Game Studies
– User Experience Design

Zajmowane stanowiska

– kurator specjalności Projektowanie komunikacji wizualnej I narracji
– członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (kadencja 2016-2020)
– członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Informatyki i Komunikacji (kadencja 2016-2020)
– członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Komunikacji (2013-2017)

Specjalizacja naukowo-badawcza

– projektowanie graficzne informacji
– komunikacja wizualna w aspekcie biznesowym i kulturowym
– design thinking w projektowaniu
– wizualna sztuka współczesna

Publikacje

 1. K. Cicha, Polish lesbian online community – research results, w: (Ko)media: konteksty dyskursu medialnego, CeDeWu, Warszawa 2014.
 2. K. Cicha, Iluzja totalnej wolności, w: „Znaczenia” 2010, nr 4.
 3. K. Cicha, Tożsamość rozszczepiona na dwoje, w: „Znaczenia” 2010, nr 3.
 4. K. Cicha, Gra znaku – gra kodu: Petera Greenewaya The Pillow Book, w: Kody kultury, Sutoris, Wrocław 2009.
 5. K. Cicha, Krzyk miasta bez głosu, w: „Znaczenia” 2009, nr 2.
 6. K. Cicha, Czy kinu można ufać?, w: „Znaczenia” 2009, nr 1.
 7. K. Cicha, Ciało – palimpsest XX wieku, w: „Images” 2007, Vol. 5, nr 9-10.
 8. K. Cicha, Visual communication – an opportunity with a handle?, w: New Media in Higher Education Market, red. S. Smyczek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 9. K. Cicha, Komunikacja wizualna – humanistyczne oblicze informatyki?, w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 317.
 10. K. Cicha, Kompetencja wizualna czyli jak zrozumieć media, w: Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków 2017.
 11. K. Cicha, Rafał Olbiński I rzeczywista wyobraźnia, w: „Śląsk” 2017, nr 7.
 12. K. Cicha, Are Silesia-oriented news portal usable? (w druku).