Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Karina Cicha

Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się zdalnie, za pośrednictwem Google Meet w środy w godzinach: 11:40 - 13:20, po wcześniejszym indywidualnym umówieniu poprzez e-mail.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- Projektowanie informacji
- Wprowadzenie do komunikacji wizualnej
- Grafika i animacja
- Animacja komputerowa
- Grafika prezentacyjna
- Game Studies
- User Experience Design
- Images of Modern Culture

Zajmowane stanowiska

- Menadżer kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2018 - obecnie)
- Kurator specjalności Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji (w okresie funkcjonowania stanowiska, tj. do 2018 roku)
- Członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2016-obecnie)
- Członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Informatyki i Komunikacji (kadencja 2016-2020)
- Członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Komunikacji (2013-2017)
- Członkini Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2021 - obecnie)

 

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

– projektowanie graficzne informacji
– komunikacja wizualna w aspekcie biznesowym i kulturowym
– design thinking w projektowaniu

Publikacje

 1. K. Cicha, Polish lesbian online community – research results, w: (Ko)media: konteksty dyskursu medialnego, CeDeWu, Warszawa 2014.
 2. K. Cicha, Iluzja totalnej wolności, w: „Znaczenia” 2010, nr 4.
 3. K. Cicha, Tożsamość rozszczepiona na dwoje, w: „Znaczenia” 2010, nr 3.
 4. K. Cicha, Gra znaku – gra kodu: Petera Greenewaya The Pillow Book, w: Kody kultury, Sutoris, Wrocław 2009.
 5. K. Cicha, Krzyk miasta bez głosu, w: „Znaczenia” 2009, nr 2.
 6. K. Cicha, Czy kinu można ufać?, w: „Znaczenia” 2009, nr 1.
 7. K. Cicha, Ciało – palimpsest XX wieku, w: „Images” 2007, Vol. 5, nr 9-10.
 8. K. Cicha, Visual communication – an opportunity with a handle?, w: New Media in Higher Education Market, red. S. Smyczek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 9. K. Cicha, Komunikacja wizualna – humanistyczne oblicze informatyki?, w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 317.
 10. K. Cicha, Kompetencja wizualna czyli jak zrozumieć media, w: Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków 2017.
 11. K. Cicha, Rafał Olbiński I rzeczywista wyobraźnia, w: „Śląsk” 2017, nr 7.
 12. K. Cicha, Are Silesia-oriented news portal usable? (w druku).
Dołącz do nas

Nasi partnerzy