dr Rafał Otręba

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 117
40-226 Katowice

Konsultacje:

Studenci, którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania.

Konsultacje - semestr zimowy 2021/2022


studenci studiów stacjonarnych: 04.10.2021, 18.10.2021, 25.10.2021, 08.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 17.01.2022, 24.01.2022 - godz. 8.10-9.40.

studenci studiów niestacjonarnych: 17.10.2021, 07.11.2021, 05.12.2021, 16.01.2022 - godz. 15.00-16.30

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila bądź Google Meet po wcześniejszej informacji ze strony zainteresowanych.

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- ekologistyka

- logistyka miasta

- logistyka zwrotna

- obsługa spedycyjna

- usługi logistyczne

- bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w logistyce

9. Otręba R., Budowanie kompetencji kierowniczych, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 209-217

10. Otręba R., Umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 231-233

11. Otręba R., Zarządzanie wiedzą w konkurencyjności szkoły, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 280-287

12. Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu szkołą, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 288-295

13. Otręba R., Szkoła jako organizacja ucząca się, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 540-546

14. Otręba R., Zarządzanie procesami uczenia się w organizacji szkolnej, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 594-601

15. Otręba R., Budowanie szkoły opartej o wartości, [w:] Dorczak R. (red. nauk.), Wybrane zagadnienia zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 9-19

16. Gawroński K., Otręba R., Jak czytać prawo (nie tylko) oświatowe?, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski S. (red.), MERITUM Prawo oświatowe, wyd. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2018, s. 36-60

17. Gawroński K., Otręba R., Prawne aspekty współdziałania dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz tworzenia warunków realizacji zadań statutowych szkół i placówek, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski S. (red.), MERITUM Prawo oświatowe, wyd. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2018, s. 285-330  

18. Otręba R., Niekonwencjonalne metody ewaluacji, „Dyrektor szkoły”, nr 7 (2018)

19. Otręba R., Wspólna (re)organizacja szkoły, „Dyrektor szkoły”, nr 1 (2018)

20. Otręba R., Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opiniach uczniów, [w:] Dorczak R. (red.), Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2016

21. Szołtysek J., Otręba R., Determinants of Quality of Life in Building City Green Mobility Concept, Transportation Research Procedia, Vol. 16, 2016

22. Szołtysek J., Otręba R., Determinants of Quality of Life in Building the Green City Concept, Logistyka, nr 1, 2016

23. Otręba R., Promowanie wartości edukacji w kontekście zbierania danych o losach absolwentów szkół gimnazjalnych, Jak budować dobrą szkołę? [w:] Mazurkiewicz G. (red.), Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

24. Szołtysek J., Otręba R., Assessing readiness of a city to implement green city principles, Russian Journal of Logistics and Transport Management, Vol. 2, 2015 

25. Szołtysek J., Otręba R., Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast województwa śląskiego – doniesienie badawcze, Problemy rozwoju miast, 2/2015. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, vol. Rok XII, nr 2/2015

26. Szołtysek J, Otręba R., Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście - jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383, 2015

27. Szołtysek J., Otręba R., Mobilność a jakość życia mieszkańców miast Górnego Śląska, Transport Miejski i Regionalny, nr 11, 2015

28. Arkusińska A., Baran G., Baranowska K., Bartkowiak G., Batko R. , Czayka-Chełmińska K., Domerecka B., Dorczak R., Durszewicz J., Dyląg A., Elsner D., Fazlagić J., Franczak J., Gancarczyk J. , Gołygowska A., Grynienko K., Jałocha B., Jasiak J., Jeżowski A., Kaczmarek-Śliwińska M., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk T., Kordziński J., Kulesza D., Lachowicz K., Łatka B., Madalińska-Michalak J., Makowska M., Mazurkiewicz G., Mikulska A., Otręba R., Pery A., Pietrzak J., Piotrowska L., Poleszak W., Pyżalski J., Rosiński J., Rudnik J., Shaw M, Siejewicz M., Sikora R., Stachura K., Stoecker E., Stojak J., Strzemieczny J., Swat-Pawlicka M., Szczudlińska-Kanoś A.. Sztolpa M., Szynalska-Skarżyńska B., Śliwa M., Tałan P., Trzópek-Paszkiewicz J., Ulatowska R., Walkowiak E., Wantuch P., Więsław Sz., Włodarski W., Model dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015

29. Arkusińska A., Baran G., Baranowska K., Bartkowiak G., Batko R. , Czayka-Chełmińska K., Domerecka B., Dorczak R., Durszewicz J., Dyląg A., Elsner D., Fazlagić J., Franczak J., Gancarczyk J. , Gołygowska A., Grynienko K., Jałocha B., Jasiak J., Jeżowski A., Kaczmarek-Śliwińska M., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk T., Kordziński J., Kulesza D., Lachowicz K., Łatka B., Madalińska-Michalak J., Makowska M., Mazurkiewicz G., Mikulska A., Otręba R., Pery A., Pietrzak J., Piotrowska L., Poleszak W., Pyżalski J., Rosiński J., Rudnik J., Shaw M, Siejewicz M., Sikora R., Stachura K., Stoecker E., Stojak J., Strzemieczny J., Swat-Pawlicka M., Szczudlińska-Kanoś A.. Sztolpa M., Szynalska-Skarżyńska B., Śliwa M., Tałan P., Trzópek-Paszkiewicz J., Ulatowska R., Walkowiak E., Wantuch P., Więsław Sz., Włodarski W., Model dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy: wspieranie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015  

30. Arkusińska A., Baran G., Baranowska K., Bartkowiak G., Batko R. , Czayka-Chełmińska K., Domerecka B., Dorczak R., Durszewicz J., Dyląg A., Elsner D., Fazlagić J., Franczak J., Gancarczyk J. , Gołygowska A., Grynienko K., Jałocha B., Jasiak J., Jeżowski A., Kaczmarek-Śliwińska M., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk T., Kordziński J., Kulesza D., Lachowicz K., Łatka B., Madalińska-Michalak J., Makowska M., Mazurkiewicz G., Mikulska A., Otręba R., Pery A., Pietrzak J., Piotrowska L., Poleszak W., Pyżalski J., Rosiński J., Rudnik J., Shaw M, Siejewicz M., Sikora R., Stachura K., Stoecker E., Stojak J., Strzemieczny J., Swat-Pawlicka M., Szczudlińska-Kanoś A.. Sztolpa M., Szynalska-Skarżyńska B., Śliwa M., Tałan P., Trzópek-Paszkiewicz J., Ulatowska R., Walkowiak E., Wantuch P., Więsław Sz., Włodarski W., Model dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek : pakiet szkoleniowy: doskonalenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015  

31. Otręba R., Motywy wyboru studiów wyższych w opiniach uczniów liceum ogólnokształcącego - doniesienie badawcze, Szołtysek J., Detyna B., Logistyka. Współczesne wyzwania nr 5, 2014

32. Otręba R., Empowerment - a chance for the development of a school organization, Contemporary Educational Leadership, vol. 1, nr 4, 2014

33. Otręba R., Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki badania ankietowego uczniów klas trzecich gimnazjów w Rudzie Śląskiej, Szołtysek Jacek, Beata Detyna (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4, 2013

34. Otręba R., Klimat szkolny w badaniach międzynarodowych szkół grupy wyszehradzkiej, Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? Odpowiedzialni nauczyciele, Kraków, 23 marca - 26 marca 2013 r., 2013

35. Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

36. Szołtysek J., Otręba R., Zarządzanie miastem a sukces miasta, Szołtysek J., Detyna B., Logistyka. Współczesne wyzwania nr 3, 2012

37. Otręba R., Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki badania ankietowego uczniów klas trzecich gimnazjów w Rudzie Śląskiej, [w:] Szołtysek J., Detyna B., Logistyka. Współczesne wyzwania nr 3, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

38. Szołtysek J., Otręba R., Twaróg S., Shaping alumni's sensivity to issues of social logistics, Knowledge and Learning: Global Empowerment Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012

39. Otręba R., Organizacja szkolna w obliczu autonomizacji - identyfikacja problemu, [w:] Kościelniak H. (red.), Zarządzanie Nr 5, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012

40. Otręba R., Budowanie wrażliwości społecznej uczniów i studentów jako zadanie profilaktyki, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011

41. Szołtysek J. Otręba R., Kształtowanie kompetencji dyrektorów placówek szkolnych, „Dyrektor szkoły” nr 7 (2011)

42. Szołtysek J., Otręba R.,  Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole, „Dyrektor szkoły” nr 3 (2010)

43. Otręba R., Koncepcje zarządzania  organizacją szkolną, [w:] Duczmal M., Pokusa T. (red.), Zarządzanie i polityka społeczna - wybrane problemy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2010

44. Szołtysek J., Otręba R., Ewolucja podejścia do autonomizacji jednostki organizacyjnej, [w:] Skowron - Grabowska B. (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw w teorii i praktyce, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010

45. Otręba R., Dyrektor wobec innowacyjnych działań w organizacji szkolnej, „Modelowe nauczanie”, nr 3 - 4 (2009)

46. Otręba R., Organizacja nauczania języka obcego w gimnazjum - doniesienie badawcze, „Języki obce w szkole” nr 4 (2008)

47. Otręba R., Analiza strategiczna – skuteczne narzędzie tworzenia strategii organizacji w placówce oświatowej, [w:] Kaczor S., Kowalska D. Widelak D. (red.) Szkoły wyższe - ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2008

48. Otręba R., Schweig L. (red.), Testy i inne materiały praktyczne w nauce języka niemieckiego, RODN WOM, Katowice 2004

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Rec. Gawroński K. (red. nauk.), 57 problemów zarządzania oświatą, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Gospodarka współdzielenia w dyskursie logistycznym - praca wykonana w ramach badań statutowych w Katedrze Logistyki Społecznej, kierownik: prof. dr hab inż. Jacek Szołtysek J., zespół badawczy: prof. UE dr hab. Ewa Płaczek, dr Rafał Otręba, dr Sebastian Twaróg, mgr Hanna Ziętara, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018-do nadal,

Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR) - projekt realizowany w ramach akcji centralnej Erasmus+, akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - kierownik projektu, 2019-2021,

ORCID

0000-0001-9921-1294