Zdjęcie Mirosław  Pacut

dr Mirosław Pacut

Adiunkt
ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 372
40-069 Katowice

Konsultacje:

 

SESJA LETNIA POPRAWKOWA - TERMINY SPRAWDZIANÓW EGZAMINACYJNYCH I ZALICZENIOWYCH:

1. Marketing (FZOZ studia stacjonarne) -  II termin 3.09 godz. 10.00, egzamin realizowany na platformie Moodle

2. Podstawy marketingu (MSG, studia stacjonarne i niestacjonarne) - II termin 2.09 godz. 18.30, sprawdzian realizowany na platformie Moodle 

3 .Komunikacja społeczna i marketingowa (ZRZ, studia stacjonarne) - II termin 13.07 godz. 9.00, sprawdzan realizowany na platformie Moodle 

4. Komunikacja społeczna i marketingowa (tryby poprawkowe, różnice programowe) - możliwość zdawania na dowolnych konsultacjach (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy), odpowiedź ustna na platformie Meet

5. Marketing w mediach społecznościowych (tryby poprawkowe, różnice programowe) - możliwość zdawania na dowolnych konsultacjach (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy), odpowiedź ustna na platformie Meet

6. Strategie marketingowe w handlu (tryby poprawkowe, różnice programowe) - możliwość zdawania na dowolnych konsultacjach (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy), odpowiedź ustna na platformie Meet 

7. Marketing (tryby poprawkowe, różnice programowe) - 14.09 godz. 18.30, sprawdzan realizowany na platformie Moodle 

 

KONSULTACJE W CZASIE WAKACJI  2021

Z uwagi na sezon urlopowy terminy konsultacji będą pojawiały się sukcesywnie z ok. tygodniowym wyprzedzeniem

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy Google Meet - uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy).

 5.07     13.30-15.00

10.07      9.00-10.30

14.07      9.00-10.30

20.07    10.00-11.30

  3.08      8.30-10.00

24.08      9.00-10.30

 2.09     17.45-18.30

 3.09       9.15-10.00

 7.09     10.00-11.30

14.09      9.00-10.30