Przejdź do menu Przejdź do treści

mgrMałgorzata Szczęsny, MBA

Asystent
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 419
40-226Katowice

Konsultacje:

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy Google Meet oraz drogą mailową.

Terminy konsultacji:

Czwartki godz. 17:10-18:50

W razie pytań zachęcam do kontaktu mailowego pod adresem: malgorzata.szczesny@ue.katowice.pl

 

W razie potrzeby rozmowy bezpośredniej, po uprzednim jej zgłoszeniu drogą mailową, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem platformy Google Meet. W odpowiedzi na wiadomość e-mail przekażę link do spotkania.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo pracy
 • Prawo pracy dla menadżerów
 • Prawo ochrony zdrowia (I)
 • Prawo ochrony zdrowia (II)
 • Prawne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia
 • Prawa pacjenta
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Podstawy prawa
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • Prawo służby publicznej
 • Prawo w turystyce
 • Firma w środowisku lokalnym
 • Podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w biznesie
 • Strategie budowania relacji

Zajmowane stanowiska

 • Absolwentka uczelni amerykańskiej. Ukończony kierunek: Master of Business Administration (MBA) - College of Business & Health Administration
 • Absolwentka Brno University of Technology. Ukończony kierunek: Corporate Management (Faculty of Business and Management)
 • Stały mediator w sporach zbiorowych pracy przy Ministrze właściwym ds. pracy (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
 • Stała współpraca ekspercka z Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP (2016-nadal)
 • Ekspert Kancelarii Sejmu RP z zakresu prawa pracy i prawa zatrudnienia (w tym zatrudnienia niepracowniczego)
 • Stała współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego (2016-nadal)
 • Kierownik Międzynarodowych Studiów Menedżersko – Finansowych (2014-nadal)
 • Autor i kierownik zamawianych studiów podyplomowych Menadżer w branży górniczej
 • Członek zespołu eksperckiego ds. badania przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego, powołanego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (2018-2019)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2020 – 2024
 • Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji (2015-2016)
 • Przewodnicząca Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących mobbingu (2015)
 • Członek Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP Katowice
 • Członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji programu studiów MBA przy Rektorze University of St. Francis w Joliet, IL, USA (2016-2019)
 • Zastępca przewodniczącego zespołu ekspertów ds. ewaluacji programu studiów MBA przy Rektorze University of St. Francis w Joliet, IL, USA (2019-nadal)
 • Członek zespołu ds. ewaluacji programu studiów podyplomowych pre-MBA przy Dziekanie Fakulty Podnikatelskiej Vysoké učení technické v Brně (2014-nadal)
 • Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 • Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Member of International Society for Labour and Social Security Law
 • Member of European Labour Law Young Scholars
 • Member of University of St. Francis Alumni Association
 • Stopień Dyrektora górniczego I stopnia
 • Uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • Negocjator biznesowy (specjalizujący się w tzw. twardych negocjacjach)
 • Uprawnienia zawodowe mediatora w zakresie mediacji sądowych, mediacji pozasądowych, mediacji wewnątrzorganizacyjnych, mediacji karnych, mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego, mediacji pracowniczych, mediacji cywilnych, mediacji gospodarczych, mediacji w sporach zbiorowych, mediacji administracyjnych, mediacji rodzinnych.

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo pracy
 • Niepracownicze stosunki służbowe o charakterze prawno-administracyjnym
 • Polityka społeczna
 • Prawo medyczne
 • Prawo administracyjne

Publikacje

  • Małgorzata Szczęsny, Społeczne, prawne i ekonomiczne bariery aktywizacji zawodowej wybranych grup bezrobotnych, Polityka Społeczna (563) 2/2021, Warszawa 2021, s. 27-36
  • Małgorzata Szczęsny, Węzłowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 297-310
  • Małgorzata Szczęsny, Instrumenty rynku pracy de jure i de facto, Polityka Społeczna (530-531) 5-6/2018, Warszawa 2018, s. 8-15
  • Małgorzata Szczęsny, Kapitał-Praca-Człowiek. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Polityka Społeczna nr (509) 8/2016, Warszawa 2016, s. 40
  • Małgorzata Szczęsny, Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Kapitał – Praca – Człowiek. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, red. Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 131-139
  • Małgorzata Szczęsny, Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy,
   w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 257, red. Dorota Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 44-53
  • Małgorzata Szczęsny, Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych funkcjonariuszy Policji zwolnionych ze służby. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Polityka Społeczna (499) 10/2015, Warszawa 2015, s. 19-24
  • Małgorzata Szczęsny, Pracownicy ochrony w świetle ustawy deregulacyjnej, Polityka Społeczna (490) 1/2015, Warszawa 2015, s. 13-18
  • Małgorzata Szczęsny, Dylematy odpowiedzialności funkcjonariusza Policji, w: Studia Ekonomiczne. Zagadnienia ekonomiczne i prawne nr 200, red. Jan Wojtyła, Antoni Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 109-123
  • Małgorzata Szczęsny, Współpraca operacyjna Policji w ramach Unii Europejskiej. Aspekty prawno-administracyjne, w: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Położenie przygraniczne a możliwości rozwoju tom II, red. Jerzy Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 130-139

   Projekty

   Udział w projektach na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe):

   1) Techniki legislacji (2013)

   2) Ocena regulacji prawnych stosunków pracy i zatrudnienia w praktyce mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców (2014)

   3) Węzłowe problemy społeczne i prawne polityki zatrudnienia w warunkach wysokiego bezrobocia  (2015)

   4) Dylematy wynagradzania za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (2016)

   5) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap I (2017)

   6) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap II (2018)

   Dołącz do nas

   Akredytacje i partnerzy

   logotyp efmd
   logotyp ceeman
   logotyp hr
   logotyp cima
   logotyp eaie
   logotyp bauhaus4
   logotyp progres3
   logotyp acca