dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 368
40-069 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku ak. 2021/2022

urlop do 6 września 2022 r.

 

KOMUNIKATY:

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Wiedza o Kulturze
 • Podstawy Turystyki
 • Badania Rynku Turystycznego
 • Geografia Turystyczna
 • Podstawy Turystyki Kulturowej
 • Turystyka Kulturowa
 • Turystyka Aktywna i Specjalistyczna
 • Atrakcje Turystyczne Polski i Świata
 • Zarządzanie Szlakami Dziedzictwa Kulturowego
 • Organizacja i Obsługa Ruchu Turystycznego
 • Turystyka Międzynarodowa
 • Nowe Trendy w Turystyce
 • Współczesne Koncepcje i Teorie Marketingu

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • etnografia turystyczna
 • kulturoznawstwo
 • folklorystyka
 • turystyka kulturowa

Dodatkowe

 • dr habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki (do 31.X.2016r. w Katedrze Turystyki)