Wyjazdy służbowe pracowników

Wspierająca rozwój zawodowy mobilność pracowników naukowych i administracyjnych stanowi m.in. o konkurencyjności Uczelni, tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki wyjazdom służbowym Uniwersytet konsekwentnie realizuje motto: Blisko i międzynarodowo.