W przypadku wyjazdu na krajową konferencję naukową, poza wnioskiem o wyjazd należy wypełnić wniosek o opłatę konferencyjną. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biura Badań i Projektów Naukowych (na liście "Pozostałe").