Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekonomia bez granic

Celem projektu jest popularyzacja nauki na skalę międzynarodową poprzez organizację unikatowych wydarzeń, będących okazją do debat naukowych, prezentacji osiągnięć naukowych, badań i pracy wybitnych naukowców z całego świata.

Głównymi działaniami w projekcie są trzy edycje wydarzeń, podczas których odbędą się:

  • debaty naukowe
  • spotkania mistrz-uczeń
  • Wioska Globalna
  • wystąpienia popularyzujące naukę wśród młodzieży i społeczności lokalnej

Wydarzenia mają na celu przybliżenie zagadnień ekonomicznych, a także społeczno-kulturowych, w tym aspektów dotyczących odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym, z perspektywy 6 kontynentów (po 2 na każde wydarzenie): Europa i Afryka; Ameryka Północna i Azja; Australia i Ameryka Południowa. Dodatkowym elementem towarzyszącym każdemu z wydarzeń będzie Wioska Globalna, prezentująca aspekty kulturowe poszczególnych kontynentów oraz spotkania w formacie mistrz-uczeń.

Zaproszeni prelegenci to wybitni naukowcy z krajów takich jak: Egipt, Hiszpania, Francja, USA, Korea Południowa, Australia, Chile, Portugalia oraz Indie. Są to profesorowie o wyjątkowych osiągnięciach w obszarze nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań naukowych, dydaktycznych i biznesowych.

Uniwersalnego i międzynarodowego wymiaru nada wydarzeniom prowadzenie ich w całości w j. angielskim. Będzie to unikatowe przedsięwzięcie na dużą skalę, a UE Katowice stanie się na ten czas hubem ekonomicznym Polski, gdzie wysokiej klasy badacze naukowi z całego świata podzielą się wiedzą i wezmą udział w debatach oraz wymianie myśli i doświadczeń. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie szans i możliwości, wsparcie dialogu i zaangażowanie szerokiej grupy interesariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i efektywności prowadzonych działań, w zakresie badań i nauki w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii. 

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2021 – 31 maja 2023 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 464 940, 00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu to 516 600,00 zł.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3