Kultura

Kultura - Fot. R. Kaźmierczak

Na Uniwersytecie działają dwa zespoły artystyczne. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” promuje tańce śląskie i polskie, występuje podczas wydarzeń organizowanych w regionie, kraju oraz za granicą. Chór Uczelni uświetnia natomiast oprawą muzyczną wiele wydarzeń uczelnianych jak i pozauczelnianych, bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając przy tym liczne nagrody.

Co roku UE Katowice organizuje Bal połączony z obchodami Święta Uczelni, które przypada 11 stycznia. Impreza łączy i integruje szeroko pojęte środowisko akademickie – studentów, absolwentów, pracowników naukowych i administracyjnych, władze uczelni oraz przyjaciół i partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym przedstawicieli biznesu i władz samorządowych.

Uczelnia wydała także 9 płyt muzycznych oraz organizuje i współorganizuje otwarte dla szerokiej społeczności wystawy. Na UE Katowice działa także Klub IGO - starochińskiej strategicznej gry planszowej, łączącej w sobie elementy nauki, sztuki i sportu.

Powodzeniem wśród społeczności lokalnej cieszą się także koncerty pianistyczne z cyklu "Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika", które odbywają się najczęściej w MDK Bogucice – Zawodzie. Organizowane są przez prof. Tadeusza Trzaskalika, pracownika Katedry Badań Operacyjnych, we współpracy z Miastem Katowice oraz przy współudziale zapraszanych artystów.

Dowiedz się więcej: