Sport

Pływak - Fot. R. Kaźmierczak

Na UE Katowice sport to bardzo ważny aspekt życia społeczności akademickiej. Na uczelni działa Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy UE Katowice, w ramach których działają sekcje sportowe. Studenci i pracownicy mogą także korzystać z zajęć fakultatywnych, m.in. z basenu czy siłowni.

Dowiedz się więcej: