Wyrównywanie szans

Wsparcie

Uniwersytet dokłada wszelkich starań, by każdy czuł się tutaj komfortowo oraz by rozwój na uczelni był możliwy bez ograniczeń.

Spośród działań sprzyjających włączeniu społecznemu można wyróżnić m.in.:

Co więcej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako Uczelnia Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym, stawia na rozwój swojej kadry, czego dowodem jest liczny udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach o tematyce osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Szkolimy pracowników do pracy ze studentami z różnym typem niepełnosprawności, w tym również ze studentami o trudnościach natury psychicznej.