Komunikat w sprawie współpracy międzynarodowej z uczelniami wyższymi z Ukrainy i Rosji

Wyrażając solidarność z Ukrainą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przekazał partnerskim Uczelniom z Ukrainy zapewnienie o wsparciu i pomocy dla społeczności tych uczelni kontynuując tym samym nawiązaną współpracę. Studenci ukraińscy stanowią najliczniejszą grupę studentów zagranicznych realizujących studia wyższe na naszej Uczelni, dlatego niezwykle ważne dla naszego Uniwersytetu jest zapewnienie im i ich rodzinom, poszukującym schronienia w Polsce, długoterminowej i wielowymiarowej pomocy.

Jednocześnie informujemy, że na mocy Uchwały nr 69/2021/2022 Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej naruszającej pokój i integralność terytorialną Ukrainy, nie mającej żadnego uzasadnienia i stanowiącej zaprzeczenie fundamentalnych wartości demokratycznego świata, pozytywnie zaopiniował zawieszenie stosowania umów o współpracy międzynarodowej zawartych pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a rosyjskimi uczelniami wyższymi.