Pomoc materialna

  • W indywidulanych przypadkach studenci mogą liczyć na pomoc stypendialną. Więcej informacji na stronie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza nabór na stypendia NAWA dla doktorantów z Ukrainy. Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie przeznaczone jest na prowadzenie prac nad rozprawą doktorską i może być przyznane na okres od maja do września 2022 r. (w sumie 7500 zł). Więcej informacji