Pomoc materialna

W indywidulanych przypadkach studenci mogą liczyć również na pomoc stypendialną. Więcej informacji: 
https://www.ue.katowice.pl/studenci/stypendia-i-pomoc-dla-studentow/stypendia-i-pomoc-materialna/swiadczenia-dla-studentow-informacje-ogolne-wnioski.html