Stypendyści NAWA na zajęciach w UE Katowice

W dniach 24-26 sierpnia br. odbyły się zajęcia stacjonarne dla stypendystów NAWA, którzy brali udział w zdalnych letnich kursach językowych na naszej Uczelni. Intensywny cykl zajęć z języka polskiego i angielskiego miał na celu wsparcie studentów i doktorantów z Ukrainy w szybszej aklimatyzacji w nowym otoczeniu i uzyskaniu nowych kwalifikacji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zorganizował bezpłatne intensywne kursy językowe na poziomie B2 (15 godzin zajęć tygodniowo). Uczestnicy posiadający status studenta lub doktoranta ukraińskiej uczelni otrzymali dodatkowo stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie. Kurs trwał 2 miesiące i został przeprowadzony w terminie lipiec - sierpień 2022 r. W sumie w zajęciach uczestniczyło 24 stypendystów NAWA oraz 10 wolnych słuchaczy. Zajęcia poprowadzili lektorzy z Centrum Języków Obcych.

Ostatnie dwa dni zajęć odbyły się stacjonarnie w Katowicach. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach integracyjnych, wykorzystać w praktyczny sposób kompetencje nabyte w trakcie kursu, poznać kulturę śląską, miasto i uczelnię. Podczas uroczystego zakończenia kursu, w imieniu Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomira Smyczka, certyfikaty wręczyła kursantom dyrektor Biura Internacjonalizacji Edyta Lachowicz-Santos. Spotkanie było również okazją do wspólnego uczczenia Dnia Niepodległości Ukrainy.

Kurs realizowany był jako część projektu NAWA "UE Katowice solidarny z Ukrainą" w ramach Programu NAWA "Solidarni z Ukrainą". Celem projektu jest wsparcie naukowe studentów pochodzących z dotkniętej wojną Ukrainy. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach solidaryzuje się w swoich działaniach z ukraińskimi studentami, doktorantami i naukowcami, którzy stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości na uczelni.

W ramach projektu, oprócz kursów językowych, pracownicy naukowi UE Katowice obejmują opieką promotorską dwóch doktorantów z Ukrainy, dzięki czemu mogą oni kontynuować swoją pracę naukowo-badawczą. Wszystkim stypendystom zapewniono również opiekę psychologiczną i prawną. 

Projekt realizowany jest przez Biuro Internacjonalizacji przy wsparciu Centrum Języków Obcych oraz Szkoły Doktorskiej.