Bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe

Rusza rekrutacja na szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe dla studentów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy mają szansę na zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.


Zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka, Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość do udziału w certyfikowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL (w przypadku zdania egzaminu).

W ramach projektu można wybrać jedną z trzech ścieżek, tj.:

  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online).*
  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami).*
  • Zaawansowane szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów, A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne, A3 zaawansowane użytkowanie baz danych, A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna).*

*student uzyskuje certyfikat w przypadku zdania egzaminu

Opis modułów ECDL

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych.

Szkolenia będą realizowane głównie we wtorki zgodnie z planem zajęć studentów na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Planowany termin realizacji szkoleń: 7 stycznia – 28 kwietnia 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach – dyspozycyjne w wyżej wymienionych terminach – proszone są o przejście następującej procedury:

Krok 1. Wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy.

Krok 2. Poczekaj na e-mail w którym poinformujemy Cię o tym czy Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Krok 3. Dostarcz w wyznaczonym terminie komplet dokumentów do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (RWG).

Prosimy o przemyślane zgłoszenia!

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.