Przejdź do menu Przejdź do treści

ECONET wykłady internetowe dla studentów

Zapraszamy Studentów studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Informatyki i Komunikacji na wykłady internetowe, realizowane w ramach projektu ECONET. Pięć międzyuczelnianych wykładów prowadzonych w formie e-learningu zostanie uruchomionych od 27 lutego 2017 r.

Wykłady przygotowały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów WZ oraz WIiK o zapisywanie się na wybrany wykład do 22 lutego 2017 r. 

Aby zapisać się na wybrany wykład, prosimy o:

1) wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UE KATOWICE i złożenie jej:

 • studenci WZ w Dziekanacie WZ pok. 211A,
 • studenci WIiK w Dziekanacie WIiK pok. 111B.

2) wypełnienie elektronicznej karty zgłoszeniowej dla wybranego przez siebie przedmiotu.

Zachęcamy do udziału osoby, które posiadają dostęp do Internetu oraz posługują się podstawowymi programami komputerowymi. Wykłady prowadzone są w grupach 25 osobowych, po 5 osób z każdej uczelni na dany przedmiot i trwają 30 godzin. Student UE Katowice za zaliczony wykład otrzymuje 3 punkty ECTS.

Więcej informacji na temat międzyuczelnianego projektu econet możecie Państwo znaleźć na stronie www.econet.pl.

Opisy przedmiotów oraz elektroniczne formularze zgłoszeniowe do każdego z nich znajdują się na stronie www.econet.pl/przedmioty_karty.php.

Przedmioty, na które można się zapisywać to:

 1. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 2. Symulacyjna gra decyzyjna Tees-6 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 4. Strategia kreatywna w reklamie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 5. Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uwaga! W wykładach internetowych mogą uczestniczyć studenci UE w Katowicach, którzy złożą w terminie Kartę zgłoszeniową UE Katowice (studenci WZ w Dziekanacie WZ pok. 211A, a studenci WIiK w Dziekanacie WIiK pok. 111B). Zgodę na uczestniczenie w projekcie econet wydaje Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Edukacji i Internacjonalizacji oraz Prodziekan WIiK ds. Studentów.

Ważne daty:

 • 22.02.2017 r. termin zakończenia przyjmowania Kart zgłoszeniowych
 • 24.02.2017 r. termin uzyskania zgody Prodziekana na uczestniczenie w projekcie econet
 • 27.02.2017 r. termin rozpoczęcia zajęć

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w wykładzie wybranej uczelni ekonomicznej!

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Wykład realizowany w ramach projektu econet jest przedmiotem dodatkowym, do wyboru, realizowanym w wymiarze 30 godzin.
 2. Wypełnienie Karty zgłoszeniowej UE Katowice (wzór do pobrania ze strony internetowej) i złożenie jej w Dziekanacie WZ/Dziekanacie WIiK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w projekcie.
 3. Przedmiot jest traktowany jako obowiązkowy dla studenta, który wypełnił Kartę zgłoszeniową UE Katowice i uzyskał zgodę Prodziekana, a jego zaliczenie powinno odbyć się zgodnie z regulaminem studiów.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranym wykładzie (nie później niż do 27 marca 2017r.) należy złożyć podanie do Prodziekana WZ ds. Edukacji i Internacjonalizacji/Prodziekana WIiK ds. Studentów z prośbą o umożliwienie rezygnacji i wyjaśniające jej powód
 5. Brak zaliczenia wybranego przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów oraz z powodu dobrowolnej rezygnacji z wybranego wykładu jest równoznaczne z brakiem zaliczenia przedmiotu w semestrze.
 6. Wykład kończy się egzaminem. Ocena z wykładu zostanie umieszczona w indeksie oraz w suplemencie do dyplomu. Dla przedmiotów SGH, UE Poznań, UE Kraków, UE Wrocław ocenę do indeksu wpisuje dla studentów WZ Prodziekan ds. Edukacji i Internacjonalizacji, dla studentów WIiK Prodziekan ds. Studentów, a z przedmiotu UE Katowice wykładowca przedmiotu.
 7. Uczestnicy wykładów otrzymają certyfikaty FPiAKE zaświadczające ukończenie wykładów e-learningowych realizowanych w ramach projektu econet, jeżeli wyrażą taką prośbę. Certyfikaty są do odbioru w sekretariacie Katedry Informatyki WIiK pok. 341A.
 8. Informujemy, że są dwa terminy egzaminu. Ocena niedostateczna otrzymana w I terminie może być poprawiona w II terminie. Osoba, która nie stawi się na egzamin w I terminie może przystąpić do egzaminu w II terminie, ale już bez możliwości poprawienia wyniku w przypadku otrzymania niedostatecznej oceny.
 9. Zaliczenie wykładu pozwala na uzyskanie 3 punktów w ramach ECTS.
 10. Student może ubiegać się o udział tylko w jednym wykładzie, w danym semestrze.
 11. W wykładach internetowych mogą uczestniczyć studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy otrzymali zgodę Prodziekana i potwierdzenie o zakwalifikowaniu ze strony UE Katowice do udziału w projekcie econet. Zgoda jest udzielana na podstawie złożonych w terminie Kart zgłoszeniowych UE Katowice. Studenci o zakwalifikowaniu się zostają poinformowani na swój e-mail podany w Karcie zgłoszeniowej.
 12. W przypadku problemów organizacyjnych i technicznych, należy w pierwszej kolejności zgłaszać się do opiekuna ds. econet macierzystej uczelni.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca