Godziny rektorskie 21 maja

Z uwagi na imprezę plenerową UE Kato Open Air 2019, która odbędzie się 20 maja JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wyraził zgodę na godziny rektorskie we wtorek 21 maja do godz. 11:40 dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w Katowicach.

Przypominamy, że w związku z organizacją Juwenaliów Śląskich, na wniosek Parlamentu Studenckiego, ustanowione zostały godziny rektorskie 21 maja (wtorek) od godz. 11:40 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych w Katowicach.

W związku z tym 21 maja jest dniem wolnym od zajęć dla studentów w Katowicach