Godziny rektorskie w dniu 16 grudnia 2022 r.

W związku ze spotkaniami opłatkowymi w dniu 16 grudnia 2022 r. na wniosek Parlamentu Studenckiego Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę, aby w dniu 16 grudnia br. obowiązywały godziny rektorskie od 13:30 do końca dnia.  

Decyzja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w Katowicach oraz Filii w Rybniku.