Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do zapoznania się z harmonogramem zajęć na najbliższy rok akademicki. Przypominamy, że plany zajęć zostaną udostępnione najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.


Semestr zimowy

 • okres trwania semestru: 01.10.2021 - 18.02.2022 
 • okres zajęć: 01.10.2021 - 31.01.2022 
 • wakacje zimowe: 24.12.2021 - 06.01.2022
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych: 01.02.2022 - 11.02.2022
 • zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych: 29.01.2022 - 11.02.2022
 • zimowa sesja poprawkowa: 19.02.2022 - 20.03.2022 

Semestr letni

 • okres trwania semestru: 19.02.2022 - 30.09.2022
 • okres zajęć: 19.02.2022 - 14.06.2022
 • wakacje wiosenne: 14.04.2022 - 20.04.2022
 • letnia sesja egzaminacyjna: 15.06.2022 - 03.07.2022
 • wakacje letnie: 04.07.2022 - 31.08.2022
 • letnia sesja poprawkowa: 01.09.2022 - 20.09.2022