Informacja w sprawie zajęć w semestrze zimowym 2020/2021


Drodzy Studenci i Doktoranci,

1 października rozpocznie się nowy rok akademicki 2020/2021. Naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach podejmą studenci i doktoranci, którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę z naszą Alma Mater. Z uwagi na trwającą pandemię kontakt z Uczelnią będzie przebiegał inaczej, niż dotychczas. Chcę jednak zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby otworzyć przed Wami szerokie możliwości rozwoju wiedzy i talentów w duchu akademickiego klimatu. Cieszę się, że ten ważny rozdział Waszego życia związany będzie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach - nowoczesną uczelnią biznesową z tradycjami. Życzę zarówno nowym studentom Uniwersytetu, jak i osobom, które kontynuują swoją przygodę z Uczelnią, aby ten rok był przede wszystkim bezpieczny, ale jednocześnie pomyślny i pełen wyzwań. 

Ze względu na utrzymujący się wciąż wysoki poziom zagrożenia epidemiologicznego, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej, zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w formie zdalnej.

Uwzględniając liczbę studentów oraz infrastrukturę Uniwersytetu, w szczególności liczbę i wielkość sal oraz przestrzeni wspólnych i korytarzy, podjęta została decyzja o umożliwieniu udziału w zajęciach w formie hybrydowej na kierunkach i specjalnościach anglojęzycznych oraz Euroclasses z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W zajęciach prowadzonych w ramach programów anglojęzycznych uczestniczą studenci, którzy biorą udział w wymianie zagranicznej oraz studenci zagraniczni przyjeżdżający na naszą Uczelnię. Warunkiem otrzymania stypendium przez uczestników ww. programów jest bowiem pobyt i realizacja zajęć w kraju uczelni przyjmującej.

W semestrze zimowym 2020/2021 na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zajęcia na studiach podyplomowych, co do zasady, będą realizowane w trybie zdalnym. Jednak w uzasadnionych przypadkach, ze względu na specyfikę poszczególnych kierunków studiów podyplomowych, możliwe będzie przeprowadzenie wybranych przedmiotów/modułów kształcenia w trybie stacjonarnym.   

Prowadzenie zajęć na kierunkach anglojęzycznych oraz dla doktorantów na terenie kampusu pozwoli na maksymalne wykorzystanie przestrzeni Uniwersytetu przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizowania zajęć w roku akademickim 2020/2021 dostępne są na stronie: www.ue.katowice.pl/koronawirus.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak,
Rektor