Konkurs Debiutantów

Redakcja kwartalnika "Probacja" ogłasza "Konkurs Debiutantów” dla autorów najlepszego artykułu naukowego.

Konkurs adresowany jest do studentów czwartego lub piątego roku oraz osób z tytułem zawodowym magistra (magistra inżyniera albo równorzędnym). Z wszystkich nadesłanych prac zostanie wybranych 3 Laureatów, a zwycięskie artykuły zostaną opublikowane w kolejnych trzech numerach czasopisma naukowego "Probacja”. Ponadto autorzy najlepszych artykułów otrzymają list gratulacyjny Ministra Sprawiedliwości.

Artykuł należy przesłać na adres e-mailowy: konkurs.probacja@ms.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.