Konkurs Kół Naukowych Uczelni Technicznych "KoKoN"

Prezydium Forum Uczelni Technicznych ogłasza już IV edycję Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych "KoKoN", w ramach którego można zgłaszać projekty w kategoriach: Konferencja, Projekt Inżynierski, IT, Innowacje i Nowe Technologie oraz Badania Naukowe.


KoKoN

Projekt KoKoN realizowany w ramach działalności Forum Uczelni Technicznych ma na celu rozwój aktywności naukowej i społecznej, propagowanie działalności naukowej przy jednoczesnej integracji środowiska akademickiego. Ważnym założeniem jest zbudowanie dialogu pomiędzy polskimi uczelniami technicznymi a firmami zewnętrznymi.

Kapituła konkursowa, w której skład wchodzą laureaci poprzedniej edycji, Prezydium i Komisja Rewizyjna FUT oraz przedstawiciele naszych partnerów zaangażowanych w całe wydarzenie będzie oceniała każdy projekt.

W ramach konkursu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie również przyznana Nagroda Internautów, w której zwycięzca zostanie wyłoniony za pomocą głosowania elektronicznego.

Gala finałowa odbędzie się 25 października br. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać do 10 października br. na adres kokon@fut.edu.pl.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Forum oraz na Facebooku.