Konkurs MF: Podatki a ekspansja biznesu. Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na zmiany systemu podatkowego, które ułatwią firmom przyspieszenie wzrostu i ekspansję na nowe rynki. Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Pisemną pracę konkursową pt. „Podatki a ekspansja biznesu” albo rozwiązanie zadania analitycznego (ocena reformy podatkowej wspierającej działalność innowacyjną przedsiębiorstw) złóż do 30 listopada 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji o konkursie na stronie

UWAGA! W czwartek 18 listopada o godzinie 18:30 odbędzie się webinar ”Q&A Podatkowi Liderzy” - osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarze zapraszam do kontaktu mailowego klaudia.garlowska@mf.gov.pl klaudia.garlowska@edu.uekat.pl

#AkceleratorKarieryMF @MinisterstwoFinansów