Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania - IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach.

Idea konkursu ma służyć promowaniu:

  • autorów nagrodzonych wyróżniających się prac dyplomowych realizowanych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia kształcenia wyższego;
  • tematyki zarządzania jakością;
  • stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni a przedstawicielami świata biznesu;
  • rozwiązań naukowych, mogących mieć lub mających zastosowanie praktyczne w działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest promocja wszelkich rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na praktyczne aspekty realizacji procesów zarządczych (wysoko ocenianych zarówno ze względu na swój utylitarny charakter, jak również praktyczne znaczenie) w organizacjach o różnych profilach działalności. Konkurs ma służyć pełniejszemu zrozumieniu i krzewieniu wartości zarządzania wśród szerokiej opinii publicznej. Inicjatywa ta ma również promować postawę kreatywności i innowacyjności w obszarze zarządzania i jego praktycznego zastosowania.

Na ambitnych studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby zgłosić swoją pracę dyplomową z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronioną w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowaną na tematykę zarządzania, czekamy do 30 października.

Więcej informacji: http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3