Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.


konkurs

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne od 2 500 do 15 000 zł oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym "Bezpieczny Bank".

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji Konkursu zaproszono zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2019 r.

Prace można nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2020 roku na adres:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs".

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji dotyczących zasad Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu oraz pod numerem telefonu (22) 583 08 78.