mgr Łukasz Mietła z dniem 5 października 2020 r. został powołany na Członka Zarządu Spółki Wasko S.A.

mgr Łukasz Mietła jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


mgr Łukasz Mietła jest związany z grupą kapitałową Wasko od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował dział księgowości, a od roku 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej COIG Software, a w latach 2016-2018 - funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w spółce Wasko. Od czerwca 2018 r. do października 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych COIG, która jest spółką zależną od Wasko. Od sierpnia 2018 roku jest prezesem Wasko4Business Sp. z o.o., która jest spółką zależną od Wasko, podano także. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/lukasz-mietla-zostal-powolany-na-czlonka-zarzadu-wasko-6561404452398721a.html