mgr Łukasz Śmigasiewicz w dniu 26 lipca 2021 roku został powołany Wiceprezesa zarządu do spraw finansowych Węglokoksu S.A.

mgr Łukasz Śmigasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


mgr Łukasz Śmigasiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Studia związane były z finansowaniem przedsiębiorstw. W swej karierze zawodowej był zatrudniony m.in. w Polska Press oraz Katowickiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej.

Źródło: nettg.pl/gornictwo/179099/weglokoks-lukasz-smigasiewicz-zostal-wiceprezesem-do-spraw-finansowych