mgr Paweł Pazdan został powołany na Wiceprezydenta Mielca

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski w dniu 3 grudnia 2018 roku ogłosił nazwisko swojego zastępcy mgr Pawła Pazdana.


Paweł Pazdan ukończył m.in. studia podyplomowe: Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W latach 1991-2000 pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu jako pracownik socjalny, st. pracownik socjalny i st. specjalista pracy socjalnej. Pełnił także funkcję członka Zespołu ds. Analiz. W latach 2000 – 2012 pracował jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. W tym czasie był też szefem Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego, sekretarzem Zespołu Opiniująco-Doradczego i zastępcą pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.

Uczestniczył w reformowaniu służby zdrowia i rozbudowie Szpitala Powiatowego w Mielcu. Był współorganizatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mielcu i jednym z inicjatorów powstania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, pracował jako ekspert Ministerstwa Zdrowia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, a także Akredytowany Asesor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie POKL w Obszarach Integracja Społeczna i Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw.

W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. W tym czasie prowadzone były w stacji szerokie zadania inwestycyjne, w tym budowa na bazie pozyskanego od powiatu budynku pralni nowej siedziby, budowa wielkoobszarowej łączności radiowej, budowa podstacji w Padwi Narodowej, remont podstacji w Borowej, utworzenie Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej.

W latach 2012 – 2018 zadania inwestycyjne na budynki, łączność, maszyny, urządzenia i aparaty, przyrządy i wyposażenie opiewały na kwotę około 11 mln zł. Po zakończeniu pracy w stacji pogotowia ratunkowego do końca listopada 2018 pracował jako Koordynator Inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, gdzie prowadził zadania inwestycyjne obejmujące budowę pięciopiętrowego budynku stanowiącego nowe skrzydło szpitala, budowę i modernizację SOR w tym układ dojazdu i wyjazdu, budowę przyłączy zewnętrznych, budowę kanalizacji deszczowej, wymianę dźwigu osobowego, modernizację i remont istniejących oddziałów itp.

Jednocześnie angażuje się do różnych dziedzin działalności społecznej. Przez szereg lat grał w piłkę ręczną w SPR BRW „Stal” Mielec i przyczynił się do jej awansu do I ligi. W latach 1994-2000 był kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję ławnika w tymże Sądzie. Działa charytatywnie w stowarzyszeniach na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz sportu. Ponadto jest członkiem Teatru Rozmaitości w Domu Kultury SCK w Mielcu. Żonaty, dwoje dzieci.

Źródło: https://czyliwiesz.pl/nowi-wiceprezydenci-mielca-kim-sa-co-robili-wczesniej/