Nagroda dla studentki UE Katowice w "Forum Młodych Mistrzów"

Tegoroczne XXVI Forum Teleinformatyki zakończyło się sukcesem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W organizowanym w ramach Forum międzyuczelnianym, ogólnopolskim Konkursie "Forum Młodych Mistrzów" przyznano nagrodę specjalną studentce UE Katowice, Pani Katarzynie Zając. Serdecznie gratulujemy!


Tegoroczne XXVI Forum Teleinformatyki pt. "System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej" zostało zorganizowane pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego i NASK Państwowego Instytutu Badawczego. 

W ramach Forum od wielu lat jest organizowany międzyuczelniany, ogólnopolski Konkurs "Forum Młodych Mistrzów", którego wiodącymi tematami są "Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa" oraz "Problemy cyfrowej Polski". Uczestnikami Konkursu są wyłącznie młodzi naukowcy - studenci i doktoranci.

W tegorocznej edycji Konkursu Jury Konkursowe, działające pod kierownictwem Witolda Wieteski z Narodowego Banku Polskiego, przyznało nagrodę specjalną w Konkursie Młodych Mistrzów: 

  • Nagroda Specjalna - Narodowy Bank Polski
    Kategoria "Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji"

    "Analiza rynku pracy w kontekście nowych zawodów związanych z mediami społecznościowymi"
    Katarzyna Zając
    Opiekun naukowy: dr Edyta Abramek

Uroczystość wręczenia nagród z udziałem Autorów prac nagrodzonych, ich opiekunów, patronów i partnerów Konkursu oraz innych zaproszonych gości odbędzie sie w późniejszym terminie, w siedzibie ministra właściwego ds. informatyzacji. 

Pani Katarzynie Zając oraz promotor pracy dr Edycie Abramek serdecznie gratulujemy!