Nasz Uniwersytet Akademią Kreatywnej Edukacji

UE Katowice dołączyło do grona laureatów konkursu NAWA "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020". Celem projektu jest umiędzynarodowienie programów nauczania, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla zagranicznych studentów, a także promocja Polski (oraz regionu Śląska).


budynek CNTI w słońcu

W ramach projektu "Akademia Kreatywnej Edukacji" uruchomione zostaną 3 intensywne kursy prowadzone w języku angielskim dla 60 studentów zagranicznych:

  • Gamification of Learning
  • Digital Boost Camp
  • Project Based Learning

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni międzynarodowi eksperci (z Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Korei Południowej, USA, Kanady oraz Chile), którzy przygotują materiały dydaktyczne oraz instruktaże dotyczące ich użytkowania w kolejnych latach. Ich działania będą wspierane przez pracowników UE Katowice, którzy dzięki temu poznają przykłady dobrych praktyk i zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej działalności dydaktycznej.

Głównym rezultatem projektu będzie interaktywna platforma dydaktyczna do nauczania w formule blended learning. Platforma zawierać będzie materiały dydaktyczne w formie gry, filmów, studium przypadków oraz e-booka z materiałami merytorycznymi, a także przewodniki z instruktażem stosowania takich metod jak "design thinking", "pep talk" czy "project based learning".

Cele projektu:

  • Umiędzynarodowienie programów nauczania poprzez zwiększenie liczby zagranicznych studentów i wykładowców.
  • Uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla zagranicznych studentów, poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania.
  • Promocja Polski (oraz regionu Śląska) jako kraju innowacyjnego i o bogatej kulturze.  

Czas trwania projektu: 1 października 2021 - 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 489 853,86 PLN i jest finansowana przez NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER.

Wniosek został opracowany przez Zespół projektowy:

  • mgr Marta Grybś-Kabocik, menedżer kierunku International Business - kierownik projektu
  • prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej
  • dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia

przy wsparciu Biura Strategii Internacjonalizacji.