Nowy projekt unijny na Wydziałach: Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń

Projekt "Sternik kariery zawodowej. Rozwój kompetencji studentów Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń" otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Nowy projekt realizowany we współpracy Wydziałów Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń realizowany będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2019 r., a jego adresatem są wchodzący na rynek pracy studenci informatyki, informatyki i ekonometrii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz finansów i rachunkowości.

Warto dodać, że projekt "Sternik" uplasował się na 10 miejscu rankingowym przy 435 podmiotach wnioskujących.

Więcej informacji na stronie internetowej.