Praktyki studenckie - nowa procedura organizacji praktyk

Informujemy, że Szkoła Studiów I i II Stopnia wdrożyła nową procedurę organizacji praktyk studenckich.


Obrazek przedstawia studentkę

Zmiany procedury dotyczą w szczególności:

  1. zmiany w regulaminie praktyk studenckich,
  2. zmiany w formularzach wykorzystywanych w procesie organizacji praktyk,
  3. zastąpienie dotychczasowych formularzy przez interaktywny formularz elektroniczny, po wypełnieniu którego student otrzymuje drogą mailową wstępnie wypełnione formularze wymagane dla konkretnego typu sprawy.

Wraz z wdrożeniem nowej procedury obsługa praktyk dla studentów danego kierunku będzie prowadzona przez pracownika dziekanatu – opiekuna danego kierunku.

Po wypełnieniu formularza elektronicznego student otrzyma adres mailowy do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.