Program Youth Forum Leaders

Jesteś studentem, absolwentem i masz nie więcej niż 30 lat? Działasz na rzecz lokalnej społeczności, w organizacji studenckiej lub pozarządowej oraz posiadasz przynajmniej podstawowe doświadczenie w realizacji projektów? Zależy ci na pogłębieniu swoich kompetencji przywódczych oraz umiejętności miękkich? Zgłoś się do nowego programu dla młodych liderów - Youth Forum Leaders.

Program Youth Forum Leaders

Youth Forum Leaders to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, współorganizowana przez Fundację TDJ. Skierowana jest dla młodych, przedsiębiorczych osób, które nie ukończyły 30. roku życia - głównie studentów, absolwentów oraz przyszłych młodych przedsiębiorców - które posiadają zdolności przywódcze i są zainteresowane ich pogłębianiem. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności liderskich, komunikacji w zespole, umiejętności negocjacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz swobody w wystąpieniach publicznych. Udział w warsztatach w wielowymiarowy sposób będzie wspierać młodych liderów w budowaniu i rozwijaniu organizacji oraz ludzi w nich działających.

NA CZYM POLEGA PROGRAM YFL? Koncepcja opiera się na dwóch filarach:

  • YFL WORKSHOPS – praktycznych warsztatach z w/w obszarów,
  • YFL MEET THE LEADER – spotkaniach ze znanymi i inspirującymi osobami, liderami ze świata biznesu, dyplomacji, nauki oraz organizacji pozarządowych, które podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu przywództwa z uczestnikami programu. Informacje dotyczące spotkań zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Wydarzenie otwierające program Youth Forum Leaders odbędzie się 5 maja 2016 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – szczegółowe informacje już wkrótce.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

  • 14 maja 2016 r. –Wystąpienia publiczne (6h)
  • 28 maja 2016 r. –Zarządzanie projektami (6h)
  • 11 czerwca 2016 r. – Komunikacja (3h) i Negocjacje (3h)

Uwaga! W związku z warsztatową formą programu przewidujemy bardzo ograniczoną ilość miejsc. Więcej informacji nt.

Programu YFL dostępnych jest na stronie www.youthforumleaders.pl

ZGŁOSZENIA
Zapisy do programu przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie: http://bit.ly/YouthForumLeaders2016

Rekrutacja trwa od 29 marca do 17 kwietnia 2016 r.

Ilość miejsc ograniczona. Wybór uczestników nastąpi na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu.

Priorytet otrzymają osoby, które zadeklarują udział we wszystkich sobotnich zjazdach warsztatowych. Wszyscy zgłaszający otrzymają informację zwrotną o swojej aplikacji nie później niż 24 kwietnia 2016 r.