Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja nt. codzienności w perspektywie doświadczeń DDA

Na początku lutego tego roku ukazała się najnowsza książka autorstwa ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Ewy Syrek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. "Codzienność w perspektywie doświadczeń Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zarządzanie rozwojem osobistym, Katowice 2023." Badania opisane w publikacji dotyczą m.in. współuzależnienia w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym oraz emocji i budowania samooceny.

W lutym tego roku ukazała się książka  pt. "Codzienność w perspektywie doświadczeń Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zarządzanie rozwojem osobistym, Katowice 2023", która jest pewnego rodzaju kontynuacją publikacji "Rozwinąć skrzydła" Katowice 2021, wydanie XIV.

Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. obecnych konsekwencji w życiu dorosłych dzieci alkoholików spowodowanych doświadczeniami przeżytymi w dzieciństwie, współuzależnieniu w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, emocjach i budowaniu samooceny oraz wsparciu społecznym i terapii ukierunkowanej na rozwój osobisty w ocenie badanych. 

Istotnym elementem publikacji są wypowiedzi oraz retrospekcje dorosłych dzieci alkoholików, które należały do grupy badanych.

Do powstania poprzedniej książki ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. UE pt. "Rozwinąć skrzydła" przyczyniły się spotkania oraz praca z młodzieżą pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych uzależnieniem alkoholowym. Autor zawarł w niej również wskazówki dotyczące konkretnych form pomocy.

Efektem przeprowadzonej kampanii pod hasłem "Rozwinąć skrzydła" było wydanie ponad 60 tys. egzemplarzy papierowych publikacji rozprowadzanej wśród studentów oraz przetłumaczenie jej na sześć języków. Wersję elektroniczną publikacji pobrano ponad kilkadziesiąt tysięcy razy. Ukazała się ona także w formie bezpłatnego audiobooka.

Książka pt. "Codzienność w perspektywie doświadczeń Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zarządzanie rozwojem osobistym, Katowice 2023." oraz poprzednie publikacje są dostępne na stronie rozwinacskrzydla.pl.

Więcej informacji o publikacji  pt. "Rozwinąć Skrzydła" można przeczytać na ue.katowice.pl.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3