Publikacje naukowe studentek Koła Naukowego Inżynierii Finansowej

Serdecznie gratulujemy studentkom, członkiniom Koła Naukowego Inżynierii Finansowej: Zofii Pasterny i Alicji Juras opublikowania artykułów naukowych w kończącym się roku 2021 w czasopiśmie naukowym Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law (MEiN: 40pkt).


  • Zofia Pasterny jest autorką artykułu pt. "FinTech – A Step Ahead or a Force of Creative Destruction in Finance"
  • Alicja Juras jest autorką artykułu pt. "Is Gold as an Alternative Investment a Good Solution During Pandemic?"

Artykuły zostały przygotowane do publikacji pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego Inżynierii Finansowej dr hab. Bożeny Frączek, prof. UE.