Ruszają zapisy na spotkanie edukacyjno-doradcze w ramach Akademii Biznesu

Zapraszamy do udziału w 83. spotkaniu edukacyjno-doradczym, organizowanym w ramach projektu Akademia Biznesu, pt. "Przedsiębiorco masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus, działalność nieewidencjonowana – Warunki – Uprawnienia – Skutki". Spotkanie odbędzie się 16 marca 2021 r. od 10:00 do 12:00 w formie on-line. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.

CEL

Zapoznanie uczestników z możliwościami, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. 

PROGRAM

 1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczeń.
 3. Rozliczanie i opłacanie składek:
 • terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek,
 • wysokość składek na ubezpieczenia,
 • "ulga na start",
 • "preferencyjne składki",
 • "mały ZUS",
 • konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie,
 • forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek,
 • zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące - kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
 1. Program Płatnik (IPP) – zasady działania, funkcjonalności, korzyści.
 2. Podstawowe informacje o ulgach.

Webinarium poprowadzi ekspert ZUS.

ORGANIZATORZY

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędne jest posiadanie przez Państwa komputera z dostępem do Internetu. Uczestnicy wydarzenia będą logowali się na ww. platformę poprzez swój adres e-mail.

Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe na 15min. przed spotkaniem) otrzymacie Państwo link dostępu.

UWAGA 

Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

ZGŁOSZENIA

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którym są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html  
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora: http://bityl.pl/lR3QI

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów.

Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowania na stronach Uniwersytetu i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie w ramach sprawozdania/informacji z organizacji wydarzenia i promocji. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOSUJvZNfMgixfFbCVvp_xTflAzwVjtQtvDjSp8vI672rFrg/viewform