Spotkanie studentów z I zastępcą burmistrza miasta Mikołów

Na zaproszenie prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki, w dniu 31 stycznia br. odbyły się zajęcia dla studentów Ekonomii, Zarządzania Publicznego oraz Gospodarki i Zarządzania Publicznego. Gościem specjalnym był I zastępca burmistrza miasta Mikołów - Mateusz Handel.

Mateusz Handel jest zastępcą burmistrza Mikołowa już dziewiąty rok. Posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył także studia związane z zarządzaniem rozwoju miast - Master of Bussines Administration. Całe jego życie związane jest z Mikołowem, jednak przez dwa lata mieszkał w Toronto. Wiceburmistrzem został dzięki konkursowi, który organizował Burmistrz Mikołowa na swojego zastępcę.

Przedmiotem spotkania była współpraca, która jest ważnym aspektem współdziałania z różnymi jednostkami i partnerami. Rozmowa dotyczyła m.in. partnerstwa w zarządzaniu. Mateusz Handel przedstawił podział partnerów na 3 grupy:

 • partnerstwo z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST),
 • partnerstwo społeczne,
 • partnerstwo polityczne.

W czasie zajęć został poruszony także temat Gónośląsko-Zagłębowskiej Metropolii, która została powołana 9 marca 2017 roku, a w jej skład wchodzi 41 gmin, łącznie ponad 2 mln mieszkańców. Zastępca burmistrza omówił również zadania GZM, jakimi są m.in.

 • kształtowanie ładu przemysłowego,
 • rozwój społeczny i gospodarczy,
 • wspólne przetargi na energię,
 • rządowy program Stop Smog,
 • planowanie przestrzenne,
 • planowanie, koordynowanie, integrowanie i rozwój publicznego transportu,
 • promowanie obszaru metropolii. 

Pojawił się również temat współpracy ze starostwem powiatowym, polegającej na:

 • tworzeniu i wdrażanie strategii rozwoju,
 • współpracy z przedsiębiorcami,
 • wspólnym inwestowaniu drogowym,
 • współpracy na rzecz ekologii.

Kolejną omawianą jednostką, z którą GZM współpracuje był Urząd Marszałkowski, którego działania, zdaniem burmistrza, stanowią dobry przykładem współpracy między gminami.

Mateusz Handel przedstawił także zmiany, jakie zostały dokonane w Mikołowie, np. wymiana lamp, która zwróciła się w niecały rok, czy zamontowanie OZE (odnawialnych źródeł energii). Oprócz tego przedstawił współpracę z sąsiednimi gminami i gminami powiatu w obszarze: odpadów komunalnych, turystyki i rekreacji, klastera energetycznego czy kolei.

Studenci aktywnie i z zainteresowaniem brali udział w zajęciach, prowadzili ciekawy dialog z Mateuszem Handlem, a także zadawali pytania dotyczące:

 • komunikacji miejskiej,
 • kształtowania kosztów struktury transportowej przed GZM oraz po jej powołaniu,
 • problemów związanych z rozwojem miast,
 • siły przebicia w czasie wyborów osób niezwiązanych z partiami politycznymi,
 • źródeł pozyskiwania funduszy na wybory,
 • środków pieniężnych miast i gmin.