Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego na UE Katowice

26 kwietnia 2017 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gościł 25-osobową grupę studentów Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentującą kierunki: historii sztuki, nauk ekonomicznych, geologii, psychologii i polityki społecznej, a także seminarzystów i doktorantów Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w ramach wykładu biznesowego nawiązującego do wykorzystania tradycji przedsiębiorczości w optymalizacji współczesnej działalności gospodarczej prowadzonego przez dr. hab. Tomasza Ochinowskiego wybrali w ramach zajęć wyjazdowych wykład dr. hab. Alojzego Czecha, prof. UE pt. Katowice – siedzibą wielkich przedsiębiorstw górnośląskiego przemysłu (1841-1945).

Wykład miał nietypowy charakter - rozpoczął się od zwiedzania Katowic śladami działalności wielkich koncernów, korporacji i przedsiębiorstw. Wśród zwiedzanych miejsc znalazły się między innymi: gmach dawnego Syndykatu Polskich Hut Żelaza, dawna siedziba Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury, Śląski Urząd Wojewódzki, Drapacz Chmur w dwudziestoleciu międzywojennym siedziba między innymi Urzędu Kontroli Skarbowej, Kopalnia Beata obecnie Kopalnia Wujek, obiekty pozostałe po Kopalni Ferdynad późniejszej Kopalni Katowice obecnie Katowickiej Strefy Kultury.

Z dużym zainteresowaniem studenci zwiedzili zabudowania dawnej Huty Cynku Uthemann, oraz osiedla Nikiszowiec i Giszowiec dla górników zatrudnionych w dawnej Kopalni Giesche obecnie Wieczorek, zrewitalizowany budynek cechowni i łaźni szybów Wilson obecnie Galerię Szybu Wilsona oraz obiekty historyczne przy ul. Barbary w tym dawny Ogród Jordanowski z zabytkowym budynkiem przedszkola, kolonię urzędniczą Huty Baildon i familoki kopalni Wujek.

Ważną rolę na tym szlaku odegrał Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jedna z najstarszych katowickich Uczelni wyższych, wpisała się w temat wykładu, od 8o lat kształtując rozwój biznesu w regionie. W budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się akademicka już część wykładu opatrzonego wstępem Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Krystyny Jędralskiej, nawiązującym do roli najstarszego Wydziału Uczelni w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych niezbędnych dla rozwoju i restrukturyzacji górnośląskiego przemysłu.

Wykład zakończył się w Muzeum Śląskim, gdzie Studenci na zaproszenie Dyrekcji Muzeum skonfrontowali wpływ wielkich przedsiębiorstw przemysłowych na zachodzące w regionie procesy industrializacji, a także rolę jaką odegrały one w urbanistyce, architekturze, religii, kulturze i sztuce Górnego Śląska.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca