Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie pt. "Mistrzowska sztuka biznesplanu" [ruszyły zapisy]

16 maja 2024, w godz. 14:00-17:00 zapraszamy na 107. wydarzenie organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w ramach "Akademii Biznesu". Partnerem merytorycznym wydarzenia jest TC KOCHAN RAFAŁ (tckochan.pl).

Cel szkolenia: 

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami biznesplanu.
 • Zrozumienie znaczenia biznesplanu dla sukcesu przedsiębiorstwa.
 • Rozwinięcie umiejętności analizy rynku i planowania strategicznego.
 • Wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez pracę zespołową i prezentacje.

Program:

 • Wprowadzenie do biznesplanu
  • Co to jest biznesplan i dlaczego jest ważny?
  • Przykłady biznesplanów i kluczowych błędów do uniknięcia.
 • Część 2: Elementy biznesplanu
  • Analiza rynku i konkurencji 
  • Strategia marketingowa i sprzedażowa 
  • Planowanie operacyjne i finansowe 
 • Szkic biznesplanu
 • Q&A

Uczestnicy szkolenia: 

 • zdobędą wiedzę: 
  • z kluczowych komponentów biznesplanu,
  • na temat analizy rynku i identyfikacji grupy docelowej,
  • z umiejętności definiowania misji, wizji i celów przedsiębiorstwa.
 • wzmocnią/nabędą umiejętność:
  • analizy konkurencji i pozycjonowania,
  • planowania strategicznego i operacyjnego,
  • przygotowania prognoz finansowych i oceny ryzyka,
 • kompetencje społeczne:
  • praca zespołowa: umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy w grupie.
  • prezentacja: zdolność skutecznego prezentowania własnych pomysłów i wyników pracy.
  • krytyczne myślenie: zdolność do krytycznej analizy problemów i generowania kreatywnych rozwiązań.

Organizator:

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Szkolenie poprowadzi:

Rafał Kochan - trener biznesu i przedsiębiorczości, doradca kariery, coach oraz menadżer zarządzający. Praca z ludźmi daje mi wiele satysfakcji. Jest również wyzwaniem, które chętnie podejmuje. W swojej pracy najbardziej ceni możliwość inspirowania innych do realizacji ich celów zawodowych i osobistych. Od wielu lat pracuje, jako trener, doradca i menadżer projektów w sektorze prywatnym, jak również publicznym.
Po godzinach ultramaratończyk górski, triathlionista, traker wysokogórski.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI)
Katowice, ul. Bogucicka 5

Liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Formularz służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html
Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zdjęcia. Ww. nagrania i zdjęcia mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i JAS-FBG S.A. w ramach sprawozdania/relacji z wydarzenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku. 

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3