Przejdź do menu Przejdź do treści

Tutoring w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące pilotażowy program tutoringu w naszej Uczelni. Program ten skierowany był do wszystkich zainteresowanych studentów Uniwersytetu, szczególnie do studentów pierwszego roku z największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

W takcie spotkań tutoringowych studenci, pracując indywidualnie nad esejem na wybrany temat, mogli pogłębić umiejętności precyzowania, formułowania problemu i nauczyć się stosować narzędzia pozwalające na jego efektywne rozwiązywanie. Tutorzy pomagali również studentom w planowaniu ścieżki rozwoju osobistego. Pierwsze spotkanie z zainteresowanymi studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych obyło się 25 listopada 2015 roku.

Na ostatnim spotkaniu Pan Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Dyduch podsumował działania związane z wdrożeniem pilotażowego programu tutoringu.

Uczestniczy programu – nauczyciele i studenci – pozytywnie ocenili inicjatywę jego uruchomienia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Studenci wyrazili zadowolenie z możliwości uczestnictwa w programie wskazując efekty, takie jak: rozwój osobisty, nawiązywanie kontaktów i ciekawa współpraca z wykładowcą oraz ukierunkowanie zainteresowań.

Ścieżki zostały przetarte - turoring będzie w naszej Uczelni kontynuowany. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3