Weź udział w badaniu nt. zajęć i graj o dzień rektorski dla swojego kierunku!

Wyraź swoje zdanie w badaniu opinii studentów i zdobądź dodatkowy dzień rektorski dla swojego kierunku! Wypełnij krótką ankietę i powiedz co myślisz o zajęciach dydaktycznych, prowadzących, treściach przedmiotów oraz infrastrukturze. Kierunek, który osiągnie najwyższy wskaźnik odpowiedzi otrzyma dzień rektorski do wykorzystania w wybranym przez studentów terminie w semestrze zimowym 2022/2023.

Wasza opinia jest kluczowa dla podnoszenia jakości kształcenia. To na podstawie Waszych uwag formułowane są zalecenia zarówno na szczeblu uczelnianym jak i poszczególnych kierunków. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w badaniach ankietowych i dzielenia się swoimi opiniami na temat prowadzących zajęcia, treści przedmiotu oraz warunków studiowania. W zamian, oprócz działań projakościowych podejmowanych na podstawie Waszych opinii, oferujemy możliwość zdobycia dodatkowego dnia rektorskiego dla najbardziej aktywnego kierunku. Zwycięski kierunek zostanie ustalony na podstawie procentowej zwrotności ankiet. Termin dnia rektorskiego ustalany będzie w porozumieniu ze studentami zwycięskiego kierunku.

Badanie prowadzone jest w okresie od 5 kwietnia do 3 lipca br. tj. do końca sesji egzaminacyjnej. 

Wypełnij ankietę zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wejdź na skrzynkę pocztową w domenie uekat.pl.
  2. Sprawdź maila z Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia.
  3. Wypełnij ankietę.
  4. Zapisz i wyślij ankietę.

Badania są w pełni anonimowe, a samo wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 5 minut.

Wyniki z przeprowadzonego badania zostaną jak zwykle udostępnione na stronie internetowej po zakończeniu procesu, a także przekazane w formie raportu do Parlamentu Studenckiego. 

Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprzednich badań:

grafika z logotypem i instrukcją wypełniania ankiety