Wspieraj segregację odpadów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 1 lipca br. prowadzi pełną segregację odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO). Odpady zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), odpady zmieszane (kolor czarny), a także odpady bio.


Przestrzenie wspólne wewnątrz obiektów Uniwersytetu oraz sale dydaktyczne wyposażone zostały w stosowne kosze pozwalające na segregację odpadów w podziale na główne frakcje. Pojemniki wyprodukowano z materiału pochodzącego z recyklingu. Odpady zbierane w koszach na zewnątrz budynków segregujemy za Ciebie i dla Ciebie. Zużyte baterie i akumulatory, kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, zbieramy w pojemnikach umieszczonych na każdej portierni w budynkach Uniwersytetu.

Więcej informacji na temat Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów na stronie Biura Gospodarki Majątkiem